Календар

Химнът на Европа ще прозвучи в чест на Натура 2000

Ден преди това, в сряда, 30 май, г-н Филип Боков - началникът на кабинета на министър-председателя, ще разговаря с трима еколози
10-годишният талант Борис Косовски ще изсвири Одата на радостта на Лудвиг ван Бетовен лично за всеки министър пред вратите на Министерски съвет. Това ще бъде темата на 12тото гражданско присъствие в подкрепа на Натура 2000 в четвъртък, 31 май, ден преди Празника на детето.

Чрез тази гениална творба, станала химн на обединена Европа, природозащитниците искат да напомнят на членовете на Кабинета, че Натура 2000 като европейска програма е част от поетите ни ангажименти към Европейския съюз. Те посочват, че неизпълнението им ще доведе до финансови санкции, които ще бъдат плащани от всички нас и в момента са налице всички основания за налагането им: закъснение с подаването на списъка и драстичното му намаляване с изключването на най-ценните природни кътчета.

В сряда, 30 май от 15 ч. в МС ще се състои среща между г-н Филип Боков – началник на кабинета на министър-председателя Сергей Станишев , и трима представители на екологични организации, работили по съставянето на програмата Натура 200 0. Природозащитниците си задават въпроса дали тази среща е истинският отговор на исканията им или е само част от формалния протокол и дали тя ще бъде тласък в посока на изясняването на проблема .

Участниците призовават всички желаещи да подкрепят исканията им за приемане на пълния процент зони по Натура 2000 да се присъединят към тях всеки четвъртък от 9.30 до 10.30 ч. на площад "Независимост" пред Министерски съвет (МС).


***

Искания :

Поддръжниците на програмата Натура 2000 са внесли към Министерски съвет 4 искания, в които настояват за: 1) среща-дискусия в присъствието на медии между Кабинета и учените от екипа, изготвил природните зони; 2) аргументация за избора на отложените зони; 3) разяснение на критериите при сформирането на новия научен екип и произхода на средствата за дублиращата инвентаризация, както и 4) осигуряване на защита за отложените зони до включването им, което е и изискване на двете европейски директиви – за птиците и за местообитанията.


История :

В досегашните си акции природозащитниците са показвали по разнообразни начини чрез символични изработени от тях подаръци за членовете на Кабинета исканията и позицията си. Всяко тяхно поредно гражданско присъствие е с различен символ и на различна тема, свързани с природата и европейската екопрограма Натура 2000.

За 1вата си акция те бяха подготвили на министрите бетонени макетни карти на България, с които бе онагледено превръщането й в бетонена пустиня при продължаване на политиката към унищожаване на природата.

На втората си акция те представиха себе си фигуративно, залепвайки зелени лентички на колоната на МС, които да ги "заместят", тъй като им бе забранено да присъстват там физически.

На третата стартира информационна кампания за Натура 2000 под на дслов "Да свършим работата на правителството", което не изпълни обещанията си за диалог и не проведе разяснителна кампания за екопрограмата в предишните години, което според екозащитниците е и част от причината за настоящата ситуация. 10 000 информационни брошури за екомрежата, отпечатани с лични средства на доброволци, поеха своя път раздавани и препредавани от ръка на ръка с надеждата да достигнат максимално много умове и сърца в малка България.

На Велики четвъртък преди Възкресение Христово на управляващите бе предоставен избор между великденски яйца с пожелания върху красиви ръчно изрисувани картички и макети на щраусови яйца с прорез за касичка, удобен за събиране на инвестиции.

На следващата седмица те разясниха пред журналисти подготвена примерна графика на влиянието на прогнозен размер на глобата за неизпълнение на ангажиментите ни към ЕС по екопрограмата Натура 2000 и годишната ни бюджетна печалба от туризъм с предвиждане до 2016 г. Графиката показва, че при тези примерни стойности ще са необходими между 3 и 7 години за компенсиране на глобата и достигане нивата на бюджетните приходи от туризъм, очаквани към началото на 2008. След презентацията те се изправиха на челна стойка пред МС, за да покажат решимостта си, както и обърнатите ценности, ръководещи управленските решения.

Шестата им акция бе със символ Въздух, напомпан в специални малки биоразградими балони, които бяха пукани като символ на пръскащите се една по една заблуди и митове за европейската екомрежа Натура 2000. При появяването на всеки министър залповете зачестяваха, за да бъде освобождаван въздухът под налягане като знак за празните обещания, давани от политиците.

Вторият елемент на 7мата подред акция бе Земя – тъй като след полет във въздуха следва приземяване, обясняват авторите на идеята. Тогава в почви, специално донесени от отложените Натура зони бе засадено дръвчето Явор, което стана символ на акциите им и ще бъде пресадено в някоя от отложените територии, когато тя бъде приета, защото дотогава то няма да има свой дом.

Осмото гражданско присъствие бе с водеща тема Вода – стихията, която очиства и дава живот и изкуство. Затова и членовете на Кабинета бяха поканени да изберат дали да измият очите си, за да прогледнат или ръцете си, както библейския политик Пилат преди 2000 години. За да покажат творческата сила на водата – способността й да прави музика, да бъде гласа на истината, природозащитниците подариха на журналистите чуруликащи с вода глинени бърдучета за това, че "умеят да чуват гласа на гората" и да го предават на хората.

Четвъртата природна стихия на 9тата им акция бе огънят, а на следващата 10та бе 5тият елемент – Хората, Духът, всички ние.

На 11тата с красиви сапунени балони те показаха "сапунената опера", в която е вкаран диалогът за Натура 2000.

Инициатори :

Организаторите на ежеседмичните граждански присъствия са различни независими отделни граждани, обединени в група "За Натура 2000" и част от коалицията "За да остане природа в България". В нея участват различни еко-организации, граждански сдружения, туристически компании и сдружения за културен и алтернативен туризъм и др. Коалицията бе сформирана през лятото на 2006 и обединена зад подписката "За да остане природа в България" с общи искания за опазване на ценните български природни територии.


За контакти:
Кристина Димитрова 0887 96 58 69
Генади Кондарев 0889 68 98 90

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF