Календар

Картали 2009 - обучение за полеви проучвания и практически дейности

Картали 2009 - обучение за полеви проучвания и практически дейностиЗдравейте :)
Време е за "Картали 2009" ! :))
От името на Българска Фондация Биоразнообразие и Бългаско Дружество за Защита на Птиците имаме удоволствието да ви поканим отново на вече традиционния полеви обучителен лагер в Източни Родопи. Лагерът ще се състои от 1ви до 6ти май на брега на язовир "Студен кладенец".

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

1. Обучение за мониторинг, наблюдение и подхранване на лешояди.
2. Обучение за търсене на гнезда и нощувки по скали на белоглав лешояд, египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, обикновена ветрушка, сокол скитник, гарван, черен щъркел, сива чапла. Практически дейности.
3. Проучвания и мониторинг на земноводни и влечуги.
4. Проучвания на прилепи.
5. Работа с GPS.
6. Маркиране на защитени територии.
7. Търсене на редки растения.
8. Трансекти за обикновените видове птици.
и др.

УСЛОВИЯ:

1. Лагерът ще се проведе в района на Източните Родопи, на брега на яз. Студен кладенец срещу ЗМ “Средна Арда” до овчарниците на ловното стопанство.
2. Ще се спи на палатки и всеки трябва да си осигури средствата за нощуване - палатка, спален чувал и шалте.
3. Участниците си поемат пътните разходи до лагера.
4. Храната се осигурява от организаторите от първия ден вечерта до шестия ден сутринта.
5. Всеки участник заплаща 30 лв.- такса участие.
6. Всеки участник да си носи дъждобран (предвид очакваните през май краткотрайни, но проливни дъждове), бинокъл, фотоапарат (по възможност).

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ПРИЛОЖЕНАТА ФОРМА ЗА ЗАЯВКА и я изпратете на адрес: iana.gocheva@biodiversity.bg най-късно до 28 април 2009г. Местата са ограничени!

Име, фамилия ...............................................................................................................................
e-mail: …………………………………………………………..............……………….тел. …………………………………………………………….
Университет / специалност …………..............…………………………………………………………………………………………………..
Интереси …………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………
Вегетарианец ли сте? ……………………..............………………………………………………………………………………………………….
Някакви специфични предпочитания …………….............……………………………………………………….……………………….
Участвали ли сте в други подобни лагери? Ако да – къде? ………...............…………… …………………………………
Ще присъствате ли през целия период на лагера? Ако – НЕ – уточнете датите....................................

За контакти:
Яна Гочева – БФБ, отговорник Младежки дейности, Българска фондация Биоразнообразие GSM 0888792747

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3161 посещения

OFF