Календар

Обществено обсъждане на специализиран подробен устройствен план на ски-зона Алеко на 14 юли 2009 г.

Обществено обсъждане на специализиран подробен устройствен план на ски-зона Алеко на 14 юли 2009 г.Привет, колеги, приятели и съграждани,

Пишем ви с призив за участие, съпричасност и подкрепа. Разтревожени сме от последното фрапантно закононарушение на офшорната фирма „Витоша ски” – АД, собственик на ски съоръженията в района на Алеко в Природен парк Витоша.
Вероятно знаете, че фирмата планира изграждането на голяма ски зона на Витоша, въпреки че това е напълно незаконно, тъй като е в нарушение на Плана за управление на Природен парк Витоша и на редица български и европейски закони.

Въпреки, че няма официално разрешение от Столична община, Витоша ски АД направи проектиране на ски зоната, като изработи подробен устройствен план. После, пак в нарушение на процедурите, възложи изработването на доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000 на този план. А сега стартира също толкова незаконна процедура по обществена консултация на докладите. Планирано е „обществено” обсъждане на докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000 на Подробен устройствен план на ски-зоната.

Въпреки незаконността и грубото нарушаване процедурите по всички линии, на това обществено обсъждане ние смятаме да присъстваме и да изложим нашите съображения и становища.

1.Това обществено обсъждане е незаконно.
2. Докладите по екологичната оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000 са непълни и некачествени.
3. Разширение и нови ски писти на територията на Природен парк Витоша не се допускат от закона.
4. Законът позволява старите лифтове да бъдат заменени с нови при определени условия, но това не е направено досега от „Витоша ски” АД, които през цялата изминала зима возеха деца скиори на 40-годишен лифт.

Сезирали сме всички институции за грубото погазване на процедури и закони от страна на „Витоша ски” АД.

Молим ви за присъствие на представители на вашите организации и подкрепа по време на това „обществено обсъждане”. То ще се проведе от 10:00 ч на 14.07.2009 (вторник) в зала 3 на Националната спортна академия в Студентски град.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3480 посещения

OFF