Календар

15 акция пред Министерски съвет за приемане на пълна НАТУРА 2000 мрежа

Тази седмица заседанието на Министерски съвет няма да се проведе както обикновено в четвъртък, а в сряда. Ето защо следващото гражданско присъствие ще се осъществи на 28.06.2007 г., както обикновено в 9.30 - 10.00 часа пред Министерски съвет. Ето я и идеята за тогава...„Защитени зони за продааааан!!!!

Художествена възстановка на реалния процес на изтъргуване на ценните парцели от защитените зони в Натура 2000 и лекото раздаване на разрешителни за строеж и екологични оценки (ЕО) ще представят природозащитниците на 15тото си гражданско присъствие пред Министерски съвет (МС) този пореден четвъртък. Защитените зони ще бъдат разиграни на търг между "инвеститори", "общински съветници", "кметове", "експерти по ОВОС", "директори на РИОСВ" – всички участници в стандартизираната схема за застрояването им. Всеки "инвеститор", участващ в търга, ще може да си купи след наддаване защитена зона по желание, заедно с което ще получи и бял лист с подпис и печат, за да си "напише" сам ОВОС-а (оценка за въздействие върху околната среда) на него според своите нужди и инвестиционен план – като символ на издаването положителни ОВОСи на "килограм". След финализирането на сделката зелените парчета от продадената зона ще бъдат сваляни от картата и на тяхно място ще остава сиво петно като символ на разчистената зеленина.
С тази символична сценка, в която ще участват "инвеститори" и "български институции" природозащитниците ще покажат, че природата се разграбва безмилостно и с лекота се разпродава на парче.
Те посочват и факта, че според статистиката черноморските общини се нареждат на първо място по брой издадени разрешителни за строителство през първото тримесечие на 2007 година.
Във връзка с това те припомнят, че според правителственото решение за приемането на зоните по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагaузов териториите, за които има влезли в сила подробни устройствени планове (ПУП) за строителство, ще се изключват от списъка. Става ясно, че така нареченото "отлагане за прецизиране" на териториите е само ход за спечелване на време за приемане и коригиране на ПУП, а също и за издаване на разрешителни за строеж.
Според наскоро приетия Закон за устройството на българското Черноморско крайбрежие забраните за строителство не се отнасят за досега изградените обекти, нито за вече одобрените инвестиционни проекти по действащи ПУП. Наред с това влизането в сила на закона бе отложено за началото на следващата година. Това е още един начин за печелене на време за крупните инвеститори, за да прокарат и осъществят проектите си, а българските институции да ги одобрят, с което и малкото останали девствени кътчета от природата на България ще бъдат подложени на строителния тероризъм! А тези природни забележителности могат да бъдат основна предпоставка за развиване на екологичен и алтернативен туризъм, екологично земеделие и средство за устойчиво развитие!
Природозащитниците са заявили желание за разговор с премиера Сергей Станишев, пред когото биха искали да изложат мотивите си, реалната законова ситуация, опасността от санкции, позициите на експертите за определяне на зоните и осигуряване на превантивна защита за "отложените" зони, която е изискване на двете директиви – за птиците и местообитанията, според които се определят зоните.

За контакти:
Йорданка Динева 0896 79 89 02
Добрин Недев 0887 162 584
Кристина Димитрова 0887 96 58 69

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF