Календар

ШЕСТО ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

ШЕСТО ИНТЕРНАЦИОНАЛНО  ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ„ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”

ФОЙНИЦА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

23 АВГУСТ - 05 СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

Регионалният образователен и информационен център за устойчиво развитие в Югоизточна Европа (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE (REIC)) организира шестото интернационално Училище за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в югоизточна Европа, което ще се проведе в периода 23.08-05.09.2010 г. в Босна и Херецеговина.

Лекциите са насочени към млади професионалисти и студенти последен курс от югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Косово. Темите обхващат възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и тяхната роля за постигане на устойчиво развитие, като основно средство в борбата със замърсяването на въздуха и климатичните промени. Официалният език е английски.

Организаторите покриват всички разходи по пътя и престоя на одобрените участници.

За кандидатстване изпратете CV и мотивационно писмо на английски език на
e-mail info@reic.org.ba до 10.06.2010 г.

За повече информация: www.reic.org.ba

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3621 посещения

OFF