Календар

Енергията на утрешния ден: какво място ще заемат възобновяемите енергии?

Енергията на утрешния ден: какво място ще заемат възобновяемите енергии?Ален Лиебар, Председател на Обсерваторията за възобновяеми енергии : Енергията на утрешния ден: какво място ще заемат възобновяемите енергии?

След панорамен преглед на различните източници на възобновяема енергия Ален Лиебар ще представи френските и европейските цели в тази област до 2020 година. Лекцията ще засегне редица приоритетни сектори, които ще претърпят значителни промени в развитието си под влияние на новите приложения. Такива са архитектурата и строителният бранш, както и териториалното благоустройство с децентрализирана система на електроснабдяване.
Размисъл в перспектива за годините след 2020-та.

Следва дебат с Кирил Желязков от „Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес”

Червената къща, 7 юни от 19.00 ч.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2677 посещения

OFF