Календар

Коалицията 'За да остане природа в България' организира гражданско присъствие в градинката до Народното събрание утре, сряда, 11 юли 2007 г., от 9 часа.

Природозащитниците ще призоват българските депутати да приемат спешно допълнение в Закона за защитените територии, които да препотвърдят всички заповеди за обявяване на защитени местности и природни паркове от последните 74 години. На влизащите за заседението на парламента депутати ще бъде връчван текста, с който може да се промени закона и да се запази Природен парк Странджа и останалите защитени територии в България.

Надяваме се да успеете да отделите време преди работа, защото само нашето действие и присъствие може да промени съдбата на българската природа!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF