Календар

ЖЪЛТИ СТОТИНКИ пред Министерски съвет

Гражданското присъствие в подкрепа на Натура 2000 пред Министерски съвет ще продължи и този четвъртък (26.07.2007) - за 17та поредна седмица.
Този път всеки ще изсипе по шепа жълти стотинки...

*Събираме стотинки за глобата*


След официалното предупреждение към България от страна на Европейската
комисия, получено през миналата седмица, на поредната си акция в защита на
"Натура 2000" всеки четвъртък от 9:30 ч. минути преди редовното заседание на
МС гражданите природозащитници като красноречив символ ще поставят пред
вратите на МС по една шепа дребни монети, с която ще подпомогнат събирането
на глобата
за унищожената ни природа. Други по този начин ще заявят, че не
желаят българската природа да се продава за жълти стотинки
, а трети ще
направят първата си вноска за купуването на парче девствена природа.


Природозащитниците призовават всички, подкрепящи техните искания, да се
включат в символичната акция.


Те посочват, че с това предупредително писмо на ЕК глобата, за която говорят
вече многократно, става все по-реална и поставят две основни задачи пред
запазването на българската природа:


1. За да не бъде фиктивно решението на Народното събрание от миналата
седмица за промени в Закона за защитените територии, е необходимо изпълнителната
власт да премахне незаконния строеж на „Краш 2000" от територията на ПП
Странджа. Ако това не се случи, можем да очакваме вълна от „компромиси", а
това ще остави постигнатото само на хартия.


2. Натура 2000 и неизпълнените задължения на държавата по отношение на
европейската екологична мрежа вече ни заплашват с присъда и глоба от Европа.
Правителството ни получи първо предупреждение от Европейската комисия да
попълни пропуските си по мрежата. Повече от половината зони, които трябваше
да влязат в Натура 2000, бяха отложени от Министерски съвет за
"допрецизиране" до октомври. До момента няма широко оповестена информация за
започната работа и за сформиран екип от учени и институти, които да работят
над това допрецизиране. Най-разумното, което Министерски съвет може да стори
в момента, е да приеме вече приложения списък със зони преди България да си
понесе глобите и присъдата за унищожено природно богатство и най-вече
-преди да бъдат безвъзвратно унищожени ценни природни кътчета поради
безогледни строителни извращения и криворазбрана идея за просперитет
.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF