Календар

АКЦИЯ 'за края на въглищната епоха'

АКЦИЯ 'за края на въглищната епоха'ПОНЕДЕЛНИК, 11.11.2013, 15.30 часа, Министерски съвет
Темата за въглищата е трудна и трънлива, предвид работната заетост и създадената мега инфраструктура за тяхното добиване и горене.

НО ТЕМАТА ТРЯБВА да стигне до общественото съзнание.

ЗАЩОТО:

- Употребата на въглища за производство на електроенергия безперспективно както от икономическа, така и от екологична гледна точка. Най-важно - то предполага една неприемливо висока цена, измерена в човешко здраве и човешки животи.

- Топлоелектрическите централи печелят за сметка на живота и здравето на хората.

- Въпреки че повечето ТЕЦ разполагат с някакъв вид филтри за улавяне на серен диоксид и азотни окиси, от атмосферно замърсяване на българските топлоелектрически централи само за 2012 година:

- преждевременно умират над 2000 души. Това е четири пъти повече от смъртните случаи при пътни катастрофи в България през същата година.

- приблизително 2 хиляди души са в отпуск по болест дневно.

- 2.6 хиляди деца и над 3 хиляди възрастни страдат от заболявания на дихателната система дневно.


А АЛТЕРНАТИВИ ИМА!

Организатори: За Земята и "Грийнпийс" България

https://www.facebook.com/events/660915297274540/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2671 посещения

OFF