Календар

Доброволчески лагер по проекта 'Пази и залесявай около извори'

Доброволчески лагер по проекта 'Пази и залесявай около извори'Проектът цели засаждане на жива ограда около 18 дка. изворна зона за предпазване от свободните стада тревопасни животни. В оградата ще бъдат посадени 1000 бр. фиданки от устойчиви, горски дървета (акация) и храсти, грудки, бобови и житни треви, билки и др.

Предвижда се и изграждане на специфичен микрорелеф, спомагащ за улавяне и съхранение на дъждовната и снежна вода, за задържането и натрупването на органична материя.

Доброволческите дейности от първия етап на проекта ще се проведат между 3-ти и 7-ми август, включително, от 16 до 19 часа, в рамките на Деветия летен събор на Тринога и М.И.Р.от 1-ви до 9-ти август. Теренът ще се подготви за изкопните работи през есента, като ще се подреже налична растителност и ще се оформят тераси, които да поемат изкопаната пръст.

Вторият и най-трудоемък етап включва оформяне на земните маси след минаването на изкопната машина, мулчиране и засяване на житни и бобови растения, както и подреждане на трънливи заграждения, които да пазят засятите и засадени площи. Отново ще се организира палатков доброволчески лагер, който ще протече от събота 19-ти до неделя, 27-ми септември включително.

Третият етап представлява самото засаждане на 1000 акациеви дървета, отново ще се организира палатков доброволчески лагер, който ще протече от събота 17-ти до неделя, 25-ти октомври включително.

Заявки за участие на тел: 0885050565 (Филип Кирилов) и ел. поща: smokini2000@yahoo.com

Проект „Пази и залесявай около извори“ се реализира в рамките на проект "Малки грантове за зелени граждански проекти" финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014. Проект BG15/1226 www.ngogrants.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3894 посещения

OFF