Календар

Заявление за достъп до обществена информация за строежите в Рила

Попитайте Министерството кога ще спре строежа в Рила!

Изминаха вече два месеца от първата проверката на терен проведена от РИОСВ – София, ДНП Рила и инвеститорите. Въпреки наложените санкции на инвеститорите на реконструкцията на пътя (община Сапарева Баня) и изграждането на лифта (АТОМИК ИНВЕСТ ООД), строителството продължава. Необходимо е налагане на принудителна административна мярка - спиране на строителство до премахване на нарушенията, съгласно чл.158, т.3 и 4 от ЗООС и издаването на мотивирана заповед за това съгласно чл. 159, ал.2 от ЗООС. Време е да попитаме Министъра кога ще издаде заповед за забрана на всякакви дейсности на Рила. Докато институциите се помайват (или само констатират), багерите копаят!

Можете да изтеглите и попълните заявлението, а после трябва да ги занесете до Министерството в София, бул. "Мария Луиза" 22. Разботното време е от 14 до 17 часа всеки ден.

Другият вариант е да изпратите заявлението по пощата с ОБРАТНА РАЗПИСКА. Адресът е:

Министерство на околната среда и водите
София 1000, бул. "Мария Луиза" 22

Отговор на питането си трябва да получите в двуседмичен срок. Ако не получите такъв, моля пишете ни на contact@forthenature.org !

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF