Календар

Събирай подписка: информирай гражданите за Рила

До всички, които искат да събират подписка за спасяване на Рила и Седемте Рилски езера

Скъпи приятели и активисти,

Поздравяваме ви за желанието да събирате подписка и да информирате гражданите. Подписката по ваша инициатива ще се събира на хартиени копие и по интернет
Важно е да знаем, че подписката служи преди всичко за информиране на хората и за изрязяване на принципна тяхна подкрепа. Ефективността й зависи от това, колко е демократична една държава. Възможно е при събирането на подписи да дадем данни от типа: от попитани 100 човека, 90 човека се подписаха.

Когато събирате подписка на открито може да уведомите Общината. Но освен това може да оставите бланки в универисите, библиотеки, училища. Важно е да събират емайли и телефони, за да можем да съберем после хората на дискусии, на акции и т.н. Освен това събираме хора, които да включим в мейлинг лист, който ще работи активно и по който ще тече оживена кореспонденция.

Бланка за подписка
Бланка за работна група

За да се информират хората, може да визуалираме като бланката за подпис да е придружена с нагледен материал: кратък текст + карти + снимки. Може да си ги свалите от интернет:

накратко за проблема и решенията
карта на незаконното строителство
карта на ски курорта
Документи за Рила
Снимки

Успех и вдъхновение!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF