Календар

МОЛИТВА И ПОСТ ЗА РИЛА

Моля запознайте се с поканата за пост и молитва за Рила, която получихме група приятели от Общество Бяло Братство.

Мили приятели,

Рила е светилището на България. Свързана е с мисията и повдигането на българския народ, с пробуждането на всички души по света. Рила е извор на благословения, които е нужно правилно да приемем и отдадем. За да заживеем във вътрешна и външна чистота.

Всички заедно можем да се включим в опазването на Рила от незаконните строежи.

От 14 ноември до 23 декември започваме молитвен наряд за Рила:

7 часа - Молитва за благословение на българския народ
13 часа – Мисията на Учителя
19 часа - Молитва на избраните
1 часа – Изворът на Доброто


Достатъчно е да забележим едно цвете, за да разцъфти душата ни. Достатъчно е обърнем една своя слабост на добродетел.

С чисти мисли и въздържание да бдим на пост по двама за едно денонощие в щафетен 40-дневен пост. Моля желаещите да се включат в поста да се обърнат към Мария Георгиева (elmira@gbg.bg, skype: elmirabg, тел. 032 64 80 42, 0887 28 44 60).

Бог е Любов.


***************************

Молитва за благословение на българския народ

Господи, Боже на Силите, в Името на Христа, чрез Което Име Ти си благоволил да Те призоваваме, ние, Твоите чада, идем тази сутрин и припадаме пред Твоите нозе. Молбата ни, Господи, е да благословиш и упазиш българския народ, святата му верига, духовенството, управниците, министрите, земеделците, учителите, търговците, трудещите се в благороден труд, всички майки и бащи, които вършат Волята Ти и всички добри хора, които работят за Твоето Царство на Земята. Да простреш десницата Си над тях и да ги помилваш.

Господи, възвиси Лицето Си над тях и дарувай им мир! Благослови тоя народ в превъзмогване на всички ухищрения на лукавия и всичките му тъмни сили.

Молим Ти се, благослови душата и духа на тоя народ, за да Те хвали през всичките векове на бъдещето.

Амин.


Мисията на Учителя

Господи, Боже наш, вечна Красота и Виделина на всички ни, нека съзвучието на Твоя Живот да обгърне нашите души.

Отправяме нашите души към Тебе, Извор на всяка благодат, Който даваш Живот и радост на Своите деца и ги утешаваш във всяко време.

Благословен си, Господи, Който ни ръководиш в Пътя на Своята Виделина и ни благославяш чрез Духа на Своята безкрайна Милост и безмерна Любов, чрез която се изявява Твоята Слава. Сърцата ни имат тихо упование в Любовта Ти, която ни съживява.

Благодарим Ти за хубавия Живот, който си ни дал, за всички добрини, които непрестанно правиш заради нас. Всички блага, с които ни обсипваш и ограждаш, идат от Тебе.

Благодарим Ти за светлите мисли, възвишените чувства и благородните подтици, които Святият Ти Дух ни дарява.

Виделината на Твоята Мъдрост да просветли умовете на всички народи, Истината Ти да възсияе във всички души и Любовта Ти да протече през всички сърца, за да влязат народите в света на Любовта и да познаят, че Животът иде от Тебе.

Стори това, което си казал, че всички ще Ти се поклонят и ще прославят Твоето Име.

Подкрепи ръководителите на народите да възприемат Началата на Всемирното Бяло Братство и вземат решения в съгласие с Божествения план за братство и обединение на народите.

Нека цялото Небе работи с Учителя и Неговата Мисия да се увенчае с успех. Словото на Учителя да озари всички съзнания, да бъде възприето и приложено навсякъде в света.

Събуди духа на българския народ, на славянството и на всички народи, които Ти си призовал, за да изпълнят своята мисия.

Подкрепи всички свои работници, дай им сила, знание, любов и вдъхновение да работят с радост за Великото Ти Дело. Изпрати още работници на Твоята Нива.

Простри Своето благословение над нас, които нищо не можем да направим без Твоята сила и благодат.

Ние искаме да живеем по закона на Любовта, за да можем чрез нея да разрешим въпросите, които седят пред вратата на нашите души и да ходим в Твоя Свят Път.

Изпращай ни всеки ден Своя мир и Своята радост. Простри и днес ръката Си върху нас. Ти си ни крепил винаги с Любовта Си и ние ще Ти служим с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. От Тебе научихме великия пример в Живота.

Нека нашият живот да принесе изобилен плод за Делото на Господа Исуса Христа и да бъде жертва жива, свята и благоугодна Нему. Святият Христов Дух де се всели в нас, за да ни въздигне и работи чрез нас.

Направи ни избран съсъд за Твоето Дело, укрепи ни да работим за идването на Твоето Царство и неговата Правда на земята. Учи ни да изпълняваме постоянно Твоята блага Воля и с нашия живот да прославим Твоето Име. Заради Своята Любов извърши всичко.

Амин.

Молитва на избраните

Господи, благослови тоя народ, укрепи го, повдигни го, дай му мъжество. Окрили духа му, дай му вяра, упование, надежда в Тебе, да се съвземе и да Те слави през всичките векове на бъдещето.

Стори, Господи, Боже мой, това заради Великото Си Име, с което си знаен през всичките векове.

Направи да се освети Името Ти пред всичките народи и да знаят, че Ти си само Един, в Когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш и да избавяш.

Разпръсни враговете ни, Господи, отпред Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш против лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето дело.

Ти, Господи, сам действай сега с крепката Си ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез което Име Ти си благоволил да Те призоваваме.

Амин.

Изворът на Доброто

Господи, готов съм още сега да изпълня Твоята Воля, Която движи всичко живо в света. Ако съм намерил благодат пред Тебе, нека да почувствам радостта Ти в Името на Твоята Любов, Мъдрост и Истина. Господи, тури ме в огъня на Твоята Любов!

Господи, какво искаш да направя за възтържествуването на Царството Ти на Земята и за осветяване на Името Ти пред человеците.

Господи, научи ме да мисля за своите братя и сестри, както Ти мислиш за тях.

Амин.

Текстове на молитвите са от http://beinsadouno.com (Молитви, формули, песни, изд. Бяло Братство, София 2002) с изключение Мисията на Учителя - http://www.beinsadouno.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF