Календар

22 ноември, четвъртък, от 9.30 ч пред Министерски съвет! Да защитим Натура! Ако искаме природа...

Поредното последно гражданско присъствие за Натура!
22 ноември, четвъртък, от 9.30 ч пред Министерски съвет на площад Независимост!
Да защитим Натура! Ако искаме природа...

Предстои нашите честни и загрижени държавници да гласуват последния окончателен обхват на зоните по Натура 2000 и да прибавят най-накрая т. нар. „отложени” зони – само те си знаят в какъв обхват! (и за кой ли път…)

Необходимо е обаче:
1. В обхвата на зоните да влезе "Рила-буфер" и
2. Да отпадне условието, наложено от министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов, в Натура да не влизат зоните „с приет общ и/или подробен устройствен план към датата на обявяване на зоната” и концесионните площи!

Това условие противоречи на европейското законодателство и на двете директиви на Натура 2000 – за птиците и за местообитанията!

Ако не бъдат приети тези условия, обхватът на зоните ще бъде намален, а защитата им – невъзможна!

Това ще доведе до осъждане и наказание на България от страна на Европейския съд, спиране на фондовете за тези зони и освобождаване на пътя на крупните инвеститори за досъсипване на малкото останало от прекрасната ни природа!

Нека заедно заявим твърдото си намерение да я защитим!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF