Календар

Този четвъртък – с памук в ушите срещу политически оглушки

29.11. от 9.30 пак да започнем деня си пред Министерски съвет...

Не можем повече да ви разиграваме, но все пак – който иска и чувства, че има още сили, нека дойде и подкрепи отново Натура. Не можем да гарантираме, че този път ще има решение, но е много вероятно. Така или иначе мъдрите ни държавни глави трябва да го вземат възможно най-бързо (зер от Еврокомисията ги чакат с наточени брадви). А от нашето присъствие там има смисъл, и то голям, дори и нашата природа да не им е част от заседателното “меню”.

Така че – идвайте, или поне препратете това на хора, които биха дошли. Защото ако не е този четвъртък, може да е всеки от следващите.

А това решение вече ще е НАИСТИНА ФИНАЛНО!

И е важно да покажем позицията и твърдостта си – по-трудно е да се отмени вече взето решение, отколкото да се повлияе предварително - това поне го знаем J

Нашите искания са:

• Рила-буфер - по Директивата за видове и местообитания;

• Калиакра и Иракли-Емине по Директива за птиците в пълната си част; както и

• отпадане на т. 3 - условието на министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов да не се включват териториите „с приет общ и/или подробен устройствен план (ОУП, ПУП) към датата на обявяване на зоната” и концесионните площи, което практически елиминира всички зони по морето.

Това условие противоречи на европейското законодателство и на 2те директиви за Натура 2000 – за птиците и за местообитанията!

Ако не бъдат приети тези условия, обхватът на зоните ще бъде намален, а защитата им – невъзможна!

Това ще ни доведе осъждане и наказание от Европейския съд, спиране на фондовете за тези зони и освобождаване на пътя на крупните инвеститори за досъсипване на малкото останало от прекрасната ни природа!

Така че, знаете си – грабвайте плакатите и банерите (доброто настроение си е винаги с нас, няма нужда за него да ви подсещам) – и елате! С голямо количество памук - за оглушки в ушите, както нашите политици, и материали за залепване.

П.с.

Между другото, ако все още не знаете, нашата малка, но бойна групичка е там всеки четвъртък от... март насам!

Но сега очакваме финала – затова ви зовем да ударите по 1 рамо!

Коалиция „За да остане природа в България”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF