Календар

Официално становище на коалицията относно заповедите за уволнение на тримата директори на природни паркове

Официално становище на коалицията относно заповедите за уволнение на тримата директори на природни парковеДо
Сергей Станишев,
Председател на Висшия съвет на БСП

Относно: тревожна информация за предстоящи уволнения на директори на природни паркове в България

София, 25.02.2009

Уважаеми господин Станишев,

Обръщам се към Вас от името на Коалицията от над 30 природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България” по повод много тревожна информация за предстоящо уволнение на трима директори на природни паркове в България.

Като организации, създадени за опазване на богатото природно наследство на България, членовете на коалицията „За да остане природа в България” имат дългогодишни програми за подпомагане изграждането и доброто управление на мрежата от защитени природни територии в България. Нашите дейности се осъществяват в тясно партньорство с администрациите на защитените територии – дирекциите на националните и природните паркове. Имаме множество успешни съвместни инициативи, проекти и мероприятия, благодарение на което тези природни територии се популяризират и се привлича подкрепа за опазването им.

Получихме информация, че Държавната агенция по горите, управлявана от доцент Стефан Юруков, член на Висшия съвет на БСП, е подготвила заповеди за уволнение на директорите на трите най-големи природни парка в България – Витоша, Странджа и Врачански Балкан.

Директорите на тези три парка са признати специалисти с дългогодишен опит и множество професионални постижения и отличия. Те са уважавани и с утвърдено име и репутация сред природозащитната общност. Техните заслуги и постижения са много, но тук ще си позволим да изброим някои. През 2008 г. Стефан Златаров, директор на Природен парк Странджа, получи Награда за най-ефективно управлявана защитена територия в България. Той беше и единственият представител на държавна институция, който се противопостави на скандалния и незаконен строеж на вилно селище „Златна перла” на фирмата Краш 2000 в Природен парк Странджа. В следствие на широката публична кампания, строежът беше спрян, а междувременно се превърна в емблематичен случай на гражданското движение в защита на природата. За периода на работата си Николай Ненчев, директор на Природен парк Врачански Балкан, е успял да привлече множество международни партньори и проекти за развитието на екотуризъм и други устойчиви дейности в парка. Отличен е с награда за ефективно управление на защитена територия в Испания. Тома Белев, директор на Природен парк Витоша, е член на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите. Той е и участник в екипите по изготвяне на редица ключови рамкови документи – Стратегия и Национален план за опазване на биологичното разнообразие, Национална горска политика и стратегия, Национален план за действие в областта на горите и горското стопанство и други. И тримата колеги в момента управляват редица проекти с европейско финансиране.

За нас липсват разбираеми, обективни и професионални мотиви за освобождаването им. От друга страна, известен ни е натискът на офшорни, туристически и строителни фирми, които имат намерение да усвояват ресурси в тези паркове и да ги застрояват. Предвид сериозния професионален опит и чистото професионално минало на тези колеги, единственото обяснение за освобождаването им е опит да се обезглави 1/3 от системата на българските защитени територии с цел усвояването им за частни интереси и застрояването им. Фактът, че и трите парка имат подадени мащабни проекти към Оперативна програма „Околна среда” допуска възможността и за опит да се разчисти пътя за въвличане на средствата по тези проекти в корупционна схема.

На нас ни е известно също и че въпросните колеги са посочвали в докладни до прекия си началник големи злоупотреби и невнасяне на дължими държавни такси в бюджета на Република България от споменатите туристически, строителни и офшорни фирми. Връзката между това и уволнението им е ясна, според нас. Възприемаме опита за тяхното уволняване също и като опит за прикриване на злоупотреби в особено големи мащаби. До сега считахме, че по тези сигнали трябва първо да се произнесе прокуратурата и за това не ги бяхме представили на общественото и медийно внимание.

Обръщаме се към Вас с молба за среща за дискутиране на проблемите, защото не желаем активни наши действия, свързани с потенциалното освобождаване на тримата директори да угнетят допълнително предизборната обстановка в България. Бихме желали да избегнем излишното напрежение и противопоставяне и считаме, че все още е възможно от ситуацията да се намери благоприятен изход.

С уважение,
Александър Дуцов,
Председател на Сдружение за дива природа „Балкани”
Тел./факс 963 14 70
adutcov@balkani.org, www.balkani.org
http://forthenature.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon