Календар

Становище на WWF България относно проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България

Становище на WWF България относно проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република БългарияПоследната Стратегия за биологичното разнообразие в Република България изтече през 2010 г. Липсата на актуална стратегия по темата през последните 10 години създаваше усещане в обществото, че опазването на биоразнообразието в страната ни не е сред основните приоритети на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Стартираният процес по създаване на нова стратегия ни обнадеждава, че може би настъпва промяна. Запознахме се с проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България, публикуван на strategy.bg. В настоящото писмо излагаме своите коментари по слабите места в стратегията и даваме препоръки за редакции. Общата ни оценка обаче е, че стратегията се нуждае от сериозна преработка.


http://forthenature.org/upload/documents/2021/11/WWF%20stanovishte%20Strategiya%20Bioraznoobrazie%205.6.2021%201.docx

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

642 посещения