Календар

Становище на Зелени Закони относно проекта на Стратегия за биоразнообразието

Становище на Зелени Закони относно проекта на Стратегия за биоразнообразиетоИзпратихме становище по проекта за Стратегия за боирознообразието - документ, който е изключително важен. И изключително закъснял. За съжаление, не смятаме, че представеният проект поставя важните цели, които да насочват посоките за защита на биоразнообразието в България.Можете да прочетете коментарите ни, както и препоръки за подобряване на документа в становището.

http://forthenature.org/upload/documents/2021/11/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

625 посещения