Календар

Позиция на Коалиция „За да остане природа в България” в подкрепа на „Беглика Free Фест“

Позиция на Коалиция „За да остане природа в България” в подкрепа на „Беглика Free Фест“С настоящото писмо Коалицията от граждански групи и НПО „За да остане природа в България“ заявява безрезервната си подкрепа за „Беглика Free Фест” като едно от значимите събития в страната, които повишават гражданската култура и насърчават съвестното отношение към природата и природните ресурси, демонстрирайки разнообразни позитивни практики, канейки изявени учени и практици, свързвайки в една функционираща мрежа хората, променящи екологичната култура в страната.

Писмото ще бъде официално изпратено до Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околна среда – град Пазарджик, Изпълнителна агенция по горите.

Фестивалът се организира за трета поредна година на язовир Голям Беглик в партьорство с Коалицията. С всяка изминала година организаторите от Сдружение „Байкария” се стремят след консултации с природозащитната експертна общност да развиват събитието в посока минимализиране на въздействието му върху околната среда.

По препоръки на Коалицията „За да остане природа в България”, настоящото издание на "Беглика Фрее Фест":

- Ще се проведе в периода 20-22 Август 2010 (вместо 23-25 юли). В региона на Фестивала се срещат редки и чувствителни към човешкото присъствие видове. Такива са черните щъркели, глухарят, лещарките, черния и трипръстия кълвач, много видове защитени пойни птици и др. Въпреки че Фестивалът се провежда в зоната, предвидена за туризъм и къмпингуване в защитената местност „Балтъбоаз”, провеждането му ще се състои след средата на месец август, като по този начин ще се осигури спокойствието на птиците по време на най-чувствителния за тях период – на гнезденето. Във високите части на Родопите, посочените видове започват да гнездят около средата на май. Гнездовият им цикъл продължава около 2 месеца и половина - докъм края на юли.

- Силата на звука по време на Фестивала ще бъде редуцирана. Независимо, че Фестивалът изпълнява всички законови изисквания за степен на шума, организаторите въвеждат различни техники за намаляване на шумовото замърсяване. Тази година сцената ще бъде ориентирана в посока, обратна на островите и полуостровите, за да се осигури минимално отразяване на звуковите вълни от водната повърхност и по този начин да се ограничи разпространението на звука в околността. В допълнение, ще се използват техники с 4-странно озвучаване, при което звукът е качествен в зоната пред сцената, без да е силен. Ще бъдат изградени и временни защитни стени, които допълнително да ограничат разпространението на звука.

Провеждането на "Беглика Фрее Фест" демонстрира желание и търсене на подходи за максимално природосъобразно събитие. Освен описаните по-горе съображения и техники, Фестивалът демонстрира отговорното отношение към енергийния и въглероден отпечатък на събитието посредством използването на алтернативни енергийни източници за целите на Фестивала, отговорно отношение към отпадъците – по време на Фестивала те се събират разделно, а в допълнение преди и след Фестивала се прави почистване на цялата защитена местност. Фестивалът се състои от две основни части – екологична и културна (музикална), като музикалната част привлича обществени кръгове извън тясно природозащитните, но ги поставя в условията на природосъобразно събитие на открито. Участниците във Фестивала имат възможност да посетят разнообразни работилници, презентации, информационни щандове на природозащитни движения, институции и устойчив бизнес, да се свържат с местни производители. По този начин посланието за защита на природата и устойчивото развитие достигат до максимално широк кръг от хора, което прави Фестиалът едно от най-значимите събития в сферата на промотирането на устойчивия начин на живот в страната.

Фестивалът работи за устойчивото развитие на местността в дългосрочен план като предоставя и разработва варианти за природосъобразни дейности и популяризиране на региона като дестинация за отговорен туризъм.

В допълнение, Сдружение Байкария отделя от приходите от фестивален франчайзинг освен за реализирането на събитието и за опазване на вековните гори в Родопите като убежище за глухаря. Тази година 1600 лева за били отделени за изследване токовищата на глухаря в местността около Язовира.

Всички посочени по-горе доводи са причина Коалиция „За да остане природа в България“ да застава идейно зад Беглика Free Фест. Смятаме, че Беглика Free Фест е събитие, което променя трайно начина на мислене, нагласите и знанията, както и критериите за екологична култура и случването му е необходимо за изграждането на нова и съвестна гражданска култура в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2891 посещения