Календар

Становище на Коалицията по повод одобрения доклад по ОВОС на проект за обходен път на град Габрово и тунел под Шипка.

Изтегли, DOC, 57 Kb

Становище на Коалицията по повод одобрения доклад по ОВОС на проект за обходен път на град Габрово и тунел под Шипка.Предложен за одобрение къс тунел под Шипка нарушава европейското законодателство, вкарва трафика в квартали на Габрово и разсича на две Природен парк Българка.
София, 27 март 2012 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” е силно разтревожена от факта, че Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към Министерство на околната среда и водите одобри доклада по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проект за обходен път на град Габрово и тунел под Шипка, който ще породи сериозни проблеми както от социална, така и от екологична гледна точка.

Обходен път на град Габрово е необходим, тъй като в момента целият трафик от и за прохода Шипка минава през града. Според настоящия проект обаче пътят на места на практика не е обходен, а пресича жилищни квартали. По този начин той ще засяга частни имоти и ще доведе да утежняване на атмосферното замърсяване в засегнатите квартали.

От екологична гледна точка проблем е фактът, че нито проектът, нито докладът по ОВОС разглеждат варианта за дълъг тунел (7 400 м), предвиден в заданието за доклада по ОВОС през 2012 г. Разгледан е само вариантът за къс тунел (3 200 м). Късият вариант на тунела би означавал, че в най-добре запазената част на Природен парк Българка пътят ще се строи на повърхността, което ще доведе до пряко унищожение на гора и местообитания на кафява мечка, рис и вълк, както и на други животински и растителни видове. Мечката е вид, приоритетен за опазване в Европейския съюз и България е длъжна да предвиди алтернативи, които да намалят въздействието върху местообитанията.

Дълъг вариант на тунела е точно такава алтернатива, защото ще намали значително прякото унищожаване на гората, растенията и животните в Природен парк Българка, създаден през 2002 г. именно за да опазва дивата природа. От друга страна той ще осигури по-бързо и лесно преминаване на Стара планина.

„България не може си позволи да иска европейски пари, без да спазва европейското законодателство, просто защото няма да ги получи”, коментират от коалицията „За да остане природа в България”.

Според природозащитниците проектът и съответно докладът по ОВОС и оценката за съвместимост следва да бъдат преработени така, че:
1. да отговорят на притесненията на гражданите на Габрово, 700 от които вече са подкрепили подписка против разглеждания вариант на обходен път,
2. да се предвиди дълъг вариант на тунела , т.нар. V етап от проекта.

ВЕЕС е консултативен орган и крайното решение се взима от министъра на околната среда и водите. Коалицията „За да остане природа” настоява министърът на околната среда и водите да не подписва решение за съгласуването на проекта в този му вид.

За повече информация:
- Катерина Раковска, WWF, 0886 178 373

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2061 посещения