Календар

Възможността за забрана на ГМО е застрашена

Възможността за забрана на ГМО е застрашенаСтановище на Коалиция "За да остане природа в България"

Възможността за забрана на ГМО е застрашена
ГМО: Решаващо гласуване на 12 юни

Уважаеми министър-председател,
Уважаеми министър на околната среда и водите,
Уважаеми министър на земеделието и храните,

На 12 юни министрите на околната среда ще гласуват за реформи, свързани с оторизирането на нови генетично модифицирани (ГМ) растeния. Според предложения текст всяка страна ще има право да избира сама дали да разрешава култивирането на ГМ растения или не.

Коалиция „За да остане природа в България“ е против това предложение, защото е изцяло недемократично. Първо, защото притиска страните да искат разрешение от генетично инженерните компании (като Monsanto и Syngenta) по отношение на забрана на ГМ култура. Второ, страните могат да поискат разрешение за забрана или по време на оторозирането или 2 години след това. Това означава, че при промяна на правителството в дадена страна в резултат на избори, няма да има възможност да се поиска забрана през този 2-годишен период. Ако едно про-ГМО правителство не използва възможността за забрана през 2-години след оторизирането, то следващото анти-ГМО правителство (избрано демократично), няма да бъде в състояние да има тази възможност. Всяко следващо про-ГМО правителство могат да обърнат възможността за избор по всяко време.

В предложения текст, правителствата в ЕС, които са против ГМ ще бъдат притиснати да искат разрешение от генетично-инженерните (ГИ) компании да бъдат изключени от процеса на оторизация на нов ГМ хибрид. Това постава правителствата и гражданите, които са против на ГМО в краката на ГИ индустрия, чиято цел е единствено печалба. Предложеният текст за ново законодателство е инициирано от ЕК за да се даде възможност за повече оторозации на ГМ култури в ЕС.

Следвайки волята на българското общество, което през последните години категорично изразява волята си за защита на правото на избор относно ГМО, както и решението на правителството за забрана на генетично модифицираната царевица МОN810 (Решение №56 от 3.02. 2011),ние, от Коалиция „За да остане природа в България“ настояваме на 12.06.2014 българското правителство да:

Отхърли сегашното предложение, което поставя генетично-инженерните фирми над правителствата. Нито едно предложение не може да бъде приемливо ако притиска правителствата да искат разрешение от генетично инженерните фирми да ограничат култивиране на ГМ култури, най-малкото защото това е явен конфликт на интереси.
Не подкрепи сегашното предложение за ренационализация при взимането на решение относно култивиране на ГМ растения, освен ако предложението не се промени радикално по начин, осигуряващ смислена правна защита за страните, желаещи забрана на ГМО на техните територии, включително и според международните търговски споразумения.

Правителствата на ЕС ще трябва да молят за разрешение Monsanto да забранят ГМО култури. Недемократично и абсолютно неприемливо!
Коалиция „За да остане природа в България“ вярва, че българското правителство ще разбере поставения капан в предложението и ще гласува против него.

За контакти:
Д-р инж. Светла Николова, Председател на Сдружение АГРОЛИНК, тел. +359 888359239, svetla.nikolova@agrolink.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2033 посещения