Календар

Становището на експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита” относно ПАПУ на НП 'Рила'

Изтегли, PDF, 1583.04 Kb

Становището на  експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита” относно ПАПУ на НП 'Рила'Становището отразява позицията на експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1776 посещения