Календар

Позиция на За Земята - Приятели на Земята България относно предлаганите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

Изтегли, PDF, 120.11 Kb

Позиция на За Земята - Приятели на Земята България относно предлаганите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режимЗаконът за офшорките не трябва да бъде отслабван, а заздравен с ясни правила и без изключения

Очакваме предлаганите промени в „Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ да бъдат отхвърлени и ще се върви към поправки, водещи до работещ
закон.

Още със самото си създаване "Законът за икономическите и финансовитеотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим” (известен още като Закон за офшорките или Закон Цонев-Пеевски) беше една добра
идея с един основен недостатък – членът, който определя изключенията от Закона, а имено член 4. С премахването на този член, законът можеше и да заработи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1620 посещения