Календар

Отворено писмо до МОСВ, относно опровергаване на неверните твърдения, целящи да дискредитират работата на природозащитната общност в България

Отворено писмо до МОСВ, относно опровергаване на неверните твърдения, целящи да дискредитират работата на природозащитната общност в БългарияДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОПИЕ:
ДИРЕКТОРА НА ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“ – МОСВ

Относно: Опровергаване на неверните твърдения, целящи да дискредитират работата на природозащитната общност в България

Уважаема министър Василева, уважаема госпожо Апостолова,

Вече няколко поредни месеца продължава масирана кампания в конкретни медии, целяща да дискредитира и омаловажи работата на природозащитната общност в България. Кампанията е пряко следствие от усилията на неправителствените организации да отстояват природозащитното законодателство по казусите, свързани с опазване на най-ценните природни места в България.

Пасивността на МОСВ, в ролята му на арбитър между инвеститорите и неправителствените организации, насочи негативните реакции на заинтересованите бизнес кръгове към гражданските организации. Публична тайна е, че много медии на практика обслужват частни интереси на своите собственици, поради което в много случаи отразяването на дадена тема е тенденциозно и цели заблуждаване на обществеността. Съответно, всички тези медийни атаки бяха насочени към активните неправителствени организации в България.

Редица от тези публикации разглеждаме и като пряк удар и уронване на престижа на МОСВ като институция, отговорна за опазване на природата. В статиите се твърди, че финансиране, отпуснато от МОСВ (или европейски средства, администрирани от него) обслужват частни интереси, не са насочени в обществена полза, не са отпуснати по регламентирани и открити процедури, при законови, конкурентни начала. Мълчанието от страна на PR отдела на МОСВ само допринася за опитите да бъде дискредитирана работата на институцията и на природозащитния сектор като цяло. Въпросната кампания е толкова масирана, че буквално хиляди български граждани си създават погрешно и тенденциозно мнение за използването на средства от европейските програми. Гражданите остават със съмнения за нередности и оттеглят обществената подкрепа от дейности, извършвани изцяло в национален и публичен интерес.

Въпреки многократните ни настоявания, до момента МОСВ не е заело нужната категорична позиция, за да отстоява интересите на държавата и на поверената Ви институция. Досега представител на МОСВ не е поискал изявление в националните медии в подкрепа на проектите на НПО, които са получили изрична писмена подкрепа от Вас при кандидатстването си. Създава се впечатление за оттегляне на заявената от Вас подкрепа към проектите, допринасящи за изпълнение на европейските ни ангажименти и получаващи европейски награди и признание. В същото време, техните успехи се отчитат от институцията като част от постиженията на държавата ни по прилагането на природозащитното законодателство. Подобна политика намираме за непоследователна и крие сериозна опасност от компрометиране на съвместните ни усилия за опазване на природата.

Във връзка с написаното по-горе, изразяваме своята настоятелна молба за следното: Министерството на околната среда и водите (в лицето на неговите представляващи и PR отдел) да заеме категорична и активна позиция по клеветите в медиите. Настояваме PR отделът на Министерството да иска „право на отговор“ и да публикува опровержения за всяка една публикация с неверни данни и внушения, касаещи проекти по оперативните или европейските програми. Молим експерти от МОСВ да се явяват на публичните дебати по телевизията по „горещите“ в момента теми, тъй като понастоящем срещу ескпертите от НПО сектора „застават“ хора, които нямат нужната експертиза (бизнесмени, строители, спортисти), което е пречка за реализирането на аргументиран и конструктивен граждански дебат. Настояваме също така, МОСВ незабавно да опровергае твърденията, че е изразило „съмнения за нередности“ в процедури и проекти по ОПОС, вече отчетени, одитирани и проверени от поверената Ви институция.

От своя страна сме готови да Ви съдействаме по всякакъв начин с предоставяне на информация, необходима за опровергаването на откровени лъжи и манипулации, свързани с наши проекти и дейности.

Считаме, че въпреки ролята на НПО като коректив на действията на иституциите, ние сме партньори в общата ни мисия за опазване на природата. Разчитаме на Вас да вземете нужните мерки, за да не се допуска оттегляне на обществена подкрепа от тези дейности, които считаме за върховен национален интерес.

Единствено обединените усилия на държавните институции, неправителствените организации и гражданите могат да гарантират опазването на природното наследство на страната ни.

Моля да ни информирате за действията, които ще бъдат предприети във връзка с писмото ни.
Предварително Ви благодарим за активността и съдействието!

С уважение:
Елена Стоева
Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“

Подкрепено от:
Димитър Попов
Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани“

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1858 посещения