Календар

Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' по проект за Закон за концесиите

Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' по проект за Закон за концесиитеВъпреки нашето становище Парламентът прие вече на първо четене Закона за концесиите, а в последните си дни на 19 или на 20-ти януари се готви да го приеме и на второ! Коалиция "За да остане природа" призовава депутатите да не приемат закона в този му вид и той да бъде подложен на много сериозна преработка и редакция! Призовахме ги още през месец май миналата година, но без резултат. Дали ще бъдем свидетели на поредния подарък за олигархията? Вижте по-долу нашето становище по въпроса:

В становище с ВХ № 08.10-59 от 3 май 2016 от Коалиция "За да остане природа в България" по Закона за концесиите се казва:
На първо място, прави впечатление, че законопроектът е една смесица от текстове и концепции от Закона за концесиите (ЗК - от 01.07.2006 г.), Закона за публично-частните партньорства (ЗПЧП - от 01.01.2013 г.) и Директива 2014/23/ЕС от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия. В резултат на това е създадена една нова, крайно сложна и противоречива концепция за „концесиите”, чиято най-отчетлива характеристика е създаването на условия за облагодетелстване на концесионера чрез редица права, включително такива водещи до „скрита приватизация“ на публичните ресурси.

Прочети пълния текст

4373 посещения

Писмо за подкрепа за опазване на незастроените плажове от Туристическата камара

Писмо за подкрепа за опазване на незастроените плажове от Туристическата камараБългарска туристическа камара (БТК) изказва подкрепата за предложенията за промени на Закона за туризма и Закона за устройство на територията, подготвени от гражданските групи "Да спасим Карадере", "Да запазим Корал" и "Да спасим Иракли". Преложенията може да видите тук: http://forthenature.org/uchastie-za-prirodata/58

Прочети пълния текст

1702 посещения

Отворено писмо от БДФ до главния прокурор на Република България Сотир Цацаров

Отворено писмо от БДФ до главния прокурор на Република България Сотир ЦацаровПисмото е във връзка с разпореждането за проверка на няколко еко организации, сред които и Българска фондация Биоразнообразие – член на БДФ, за съмнително управление и разходване на средства от Европейския съюз.

Текстът на писмото: http://www.dfbulgaria.org/2016/otvoreno_pismo_bdf_-stsatsarov/

Прочети пълния текст

1721 посещения

Отворено писмо до МОСВ, относно опровергаване на неверните твърдения, целящи да дискредитират работата на природозащитната общност в България

Отворено писмо до МОСВ, относно опровергаване на неверните твърдения, целящи да дискредитират работата на природозащитната общност в БългарияДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОПИЕ:
ДИРЕКТОРА НА ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“ – МОСВ

Относно: Опровергаване на неверните твърдения, целящи да дискредитират работата на природозащитната общност в България

Прочети пълния текст

1610 посещения

Становище на БААТ във връзка със среща по казуса „Пирин и управление на ски зона Банско“

Становище на БААТ във връзка със среща по казуса „Пирин и управление на ски зона Банско“Българската асоциация за алтернативен туризъм – БААТ не веднъж се е обявявала за прозрачност и законност в юридическия ребус „ски-зона Банско” в НП Пирин. В края на мандата на първия кабинет Борисов, както в последните дни на няколко предишни кабинета, бяха правени системно опити да се улесни внасянето на изменения в Плана за управление на НП Пирин по един непрозрачен начин, най-често под давлението на демарш на кмета на Банско или на концесионера Юлен.

Прочети пълния текст

1850 посещения

Становище на БДЗП във връзка с медийни атаки от последната седмица

Становище на БДЗП във връзка с медийни атаки от последната седмицаУважаеми членове и поддръжници на БДЗП,

В последната седмица в различни медии излезе информация за спечелена от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) обществена поръчка за опазване на лешояди, одобрена от Министерство на околната среда и водите.
Разпространяваната информация е невярна и е част от цялостна медийна кампания срещу Коалицията от граждански организации „За да остане природа в България“, която застава срещу инвестиционни намерения, свързани със застрояване на Пирин, Витоша и Рила, които са изцяло в частна полза и са в противоречие с обществените интереси.

Прочети пълния текст

2685 посещения

Позиция на За Земята - Приятели на Земята България относно предлаганите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

Изтегли, PDF, 120.11 Kb

Позиция на За Земята - Приятели на Земята България относно предлаганите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режимЗаконът за офшорките не трябва да бъде отслабван, а заздравен с ясни правила и без изключения

Очакваме предлаганите промени в „Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ да бъдат отхвърлени и ще се върви към поправки, водещи до работещ
закон.

Прочети пълния текст

1606 посещения

Становището на експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита” относно ПАПУ на НП 'Рила'

Изтегли, PDF, 1583.04 Kb

Становището на  експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита” относно ПАПУ на НП 'Рила'Становището отразява позицията на експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита”

Прочети пълния текст

1688 посещения

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк 'Пирин'2014-2023

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк 'Пирин'2014-2023Българска Фондация Биоразнообразие внесе отрицателно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева.

Прочети пълния текст

1746 посещения

СТАНОВИЩЕ на Коалицията „За да остане природа в България” относно Инвестиционно предложение за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ 1472,77 дка в землището на град Балчик

Изтегли, DOC, 355.5 Kb

СТАНОВИЩЕ на Коалицията „За да остане природа в България” относно Инвестиционно предложение за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ 1472,77 дка в землището на град БалчикКоалицията „За да остане природа в България”, включваща: Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България, както и още над 50 организации, групи и инициативи, подкрепящи коалицията.

Прочети пълния текст

2160 посещения