Календар

Събирай подписи

Всеки може да помогне за опазването на защитените територии и зони на България. Актуални в момента подписки са:

Подписка за защита на природен парк "Витоша". Можете да изтеглите хартиена бланка на подписката от ТУК и да съберете подписи от съседите, приятели, роднини...Ако искате да сложите плакат във входа, кварталния магазин или на друго подходящо място заедно с празни бланки, в които хората да се подписват, можете да вземете от офиса на WWF Дунавско-Карпатска програма в България, адрес:
София 1000, ул. Княз Борис 71, ет.2, ап.2

Подписка за защита на Перелик. Инициирана е от местни хора в региона на Смолян.

Втора подписка в защита на Рила и за премахване на незаконния лифт на Паничище и рекултивация на терена: Можете да се подпишете онлайн тук или да събирате подписката сред свои роднини, приятели, колеги, познати, непознати... като изтеглите празна бланка.

Банер на подписката за Рила

DOWNLOAD BANNER GIF (728 x 90)
DOWNLOAD BANNER GIF (468 x 60)

Следете и останалите подписки в защита на природата на сайта!

Подписка за запазване на Земенския пролом и против строителството на язовир и мини-ВЕЦ под вопопада Полска Скакавица - в Интернет може да се подпишете ТУК. Инициирана от граждани на Кюстендил.

Как да събирате подписка: при повече желание и свободно време можете да застанете с масичка в градския парк, центъра на града или друго популярно място във вашия град! Така още повече хора ще имат възможността да подкрепят призива и да се включат в инициативата. Колкото повече хора участват, толкова по-сигурно е, че отговорните институции ще ни забележат и ще предприемат действия, съобразно законовите си правомощия, за защита и опазване на българската природа!

Практически пояснения при събиране на подписи на обществени места:

За да събирате подписи на обществено място трябва да имате разрешение от общината. Режимът по издаване на този документ е уведомителен – т.е. трябва просто да отидете 2 дни преди деня, в който сте решили да събирате подписи и да подадете уведомление. В него е посочено къде, кога и какво ще правите! Ако мислите да събирате подписи в някакъв определен период от време може да направо да вземете разрешително за целия период. Уведомлението се подава в 2 екземпляра, като единият се заверява от общината и остава за вас. Този документ трябва да носите и представите на полицията при евентуално запитване!

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

София 1233, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83; 02 / 831 1 841

*Призивът се разпространява както в електронен, така и в хартиен вариант. Целта е тя да достигне до всички граждани! Подкрепата на призива става чрез подписването на електронния ИЛИ хартиения вариант като не трябва да има дублиране на гласове!

Изпратени до сега подписки:
Първа подписка за Рила. 147 935, внесени е Европейската комисия на 8.05.2008. Подписката беше приета публично лично от Комисаря по околна среда, г-н Димас. Две седмици преди това подписката (тогава 141 199 подписа) беше изпратена до Европейския парламент.

Подписка за защита на Странджа - 18 000 подписа.

Подписка за опазване на защитените територии и зони - внесена в 7 български институции на 23.01.2006 г. Брой подписи - 50 000. Част от подписката е Подписката за защита специално на Черноморието, 16 000 подписа.

Текущи подписки

64094 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Прогнозите са, че плодорони почви ще има до към 2020 г. Изхранването след това на света ще се случи само със сериозна грижа за обработваемите площи, които трябва да останат годни за ползване.
             Планина, обичам те