Календар

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

През последните три години съвместни разследвания на журналисти и природозащитници от Коалицията „За да остане природа“ разкриха основните схеми, по които се случват незаконните сечи в Родопите. Незаконните сечи придобиват особено варварски характер в предизборните периоди, като най-често са резултат от набезите на близки до властта дърводобивни фирми. В повечето случаи съпротивата на добросъвестните лесовъди срещу злоупотребите е сломена от безскрупулните действия на горските директори, назначавани след 2011 г. без конкурс, т.е. по политическа линия.

1. Фрапиращи злоупотреби в сертифицираното ловно стопанство Дикчан – с. Сатовча

1.1. Предизборни кражба на 3 камиона трупи

На 17.02.17 г. към 17:00 ч. в село Долен, по сигнал на граждани служители на ловното стопанство задържат 3 камиона с висококачествени иглолистни трупи (близо 50 m3) на стойност над 5000 лв. В протокола от проверката се сочи, че трупите не са маркирани и се превозват без превозен билет от сечището в подотдел 70 „б“ на стопанството. С протокола е разпоредено на началник участъка да задържи незаконнатa дървесина и да се съставят актове на нарушителите. Вместо това, към 18:00 ч. същия ден горският служител Краси Карасмилов (близък роднина на директора на стопанството Пламен Поюков, който дни след нарушението излиза в неплатен отпуск като кандидат-депутат в парламентарните избори) маркира трупите и издава превозни билети за 3-те камиона, с което по престъпен начин узаконява кражбата и предотвратяват възможността за разследване произхода на незаконната дървесина.Едва след сигнал на WWF започва разследване от страна на ЮЗДП и РДГ-Благоевград на опита за прикриване на кражбата, както и сезиране на прокуратурата. Първите резултати от разследването показват, че според GPS-справки, камионите са извършвали редовно по 2 курса на ден от гората до село Долен, докато справка на превозните билети показва за съответните дни по 1 курс на ден. Това е индикация за системни кражби от гората, които е невъзможно да се случват без съдействието на стопанството (районът се охранява от поне двама горски стражари, един началник участък, 1-2 експедитора на дървесината, 1-2 контролни звена на стопанството и инспектори от РДГ). Въпреки всичко, наказани към този момент няма – единствено служителят Карасмилов получава „последно предупреждение“, вместо да бъде дисциплинарно уволнен и да му бъде потърсена отговорност за потенциалните престъпления по служба. Случаят е разследван и от BTV, което в крайна сметка води до освобождаването на директора от страна на ЮЗДП.

1.2. Предизборни кражба на дърва в село Ваклиново

В края на 2016 г., съвместно разследване на WWF, БНТ, РДГ Благоевград и ЮЗДП разкрива мащабни незаконни сечи край село Ваклиново, които са били извършвани в периода на президентските избори. Това навежда на мисълта за купуване на гласове чрез дърва за огрев. В същото време екипът на БНТ открива и незаконно съхранявани дърва от смърч в двора на бившия кмет на село Плетена Румен Арнаудов – настоящ лидер на водеща партия. Той нашумя, след като името му се появи в тефтерчето на бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов с бележка "да се оправи". Тогава за Арнаудов имаше съмнения за конфликт на интереси, свързани с концесия за каменна кариера в района на с. Плетена.

1.3. Уволнение за едни горски, повишение за други

На 18.05.2016 г. към 12:30 по сигнал на WWF е установено от РДГ, че камион с рег. №РА4116ВР превозва дърва за огрев от държавна гора по посока село Плетена без дървесината да е маркирана и без да е издаден превозен билет за камиона. След подаването на сигнал до РДГ, горски служители на стопанството отново прикриват опита за кражба на дървесина, като маркират дървесината и издадат превозен билет постфактун към 13:00 часа. Един от въпросните служители е Здравко Заимов, който по Цветница демонстрира на личния си профил във Facebook близките си отношения с лидера на водеща политическа партия.От ефира на BTV става ясно, че при този престъпен случай наказани няма. Вместо това, уволнение получава един от горските стражари в стопанството – Цветан Марински, след като бива упрекнат, че e продал застояли лични дърва за огрев. Само няколко месеца преди това Марински е отличен с награда съгласно заповед №1/28.03.2016 г. на ДЛС за положените усилия за защита на горите в стопанството, довели до разкриването със съдействието на WWF, BTV и Nova на системни случай на незаконни сечи и кариери в района на Сатовча (виж справка на МЗХ).2. Незаконна сеч на вековна иглолистна гора над язовир Доспат

През 2016 г. съвместно разследване на WWF и телевизия СКАТ разкриват фрапиращ случай на незаконна сеч в подотдел 296 „г“ на сертифицираното горско стопанство Селище (гр. Сърница), както и успешен опит за кражбата на 120 м3 дървесина. Не без протекцията на стопанството е допуснато влиятелни дърводобивни и дървопреработвателни фирми от района да изсекат повече дървета от разрешеното във вековната гора в подотдел 296 „г“ (при разрешена интензивност 20% на сечта, гората е изсечена на места до близо 40-50 %), като нарушенията са прикрити при освидетелстване на сечището и при последващи проверки.Първоначално, по сигнал на граждани от село Сърница в началото на 2016 г. РДГ Пазарджик задържат близо 120 кубика незаконна дървесина, транспортирана без документи от сечището до село Сърница. В последствие стопанството прикрива нарушенията като издава превозен билет за транспортирането на задържаната незаконна дървесина, като вместо да бъде посочено, че дървесината е била задържана в село Сърница, се сочи че дървесината е натоварена от подотдел 296 „г“, без тя да е била там изобщо.

След сигнал на WWF, горските инспектори от РДГ не откриват злоупотреби, като удостоверяват наличието единствено на 10 м3 незаконна сеч в гората (при налични стотици кубици незаконна сеч), и като признават незаконния транспорт единствено на 10 м3 до цех на фирма Рефреш в гр. Сърница. Прокуратурата също прикрива незаконната сеч и престъпната кражба на 120 м3 от временния склад на ДГС Селище от подотдел 296 „г“, като приема за чиста монета твърдението на ДГС Селище, че „дървесината от 120 м3 е законно добита, не е открадната, а стопанството я е преместило по заповед на директора Велизар Чолаков от гората до града по собствена инициатива“, макар и незаконно. Едва след репортажа на СКАТ РДГ Пазарджик установяват с нова проверка наличието на груби нарушения при извеждането на сечта в подотдел 296 „г“.

3. Незаконна сеч на вековна смърчова гора над Велинград

Съвместно разследване на WWF и Nova разкриват незаконна сеч край Велинград, със съмнения за политически чадър и купуването на гласове по време на общинските избори през 2015 г. Шефът на местното горско стопанство Бахтияр Софу е уволнил служителя, установил и сигнализирал за нарушението, вместо да потърси отговорност на дърводобивната фирма. В разговор пред скрита камера същият директор признава, че фирмата Налекс груп е „наша” и затова е оставена да работи без притеснения – тя не бива да се закача, защото нейният шеф "Наско е наш човек", а прясно уволненият горски Аршинков "му пречел".

След репортажа, директорът е уволнен. Въпреки това, година след репортажа се оказва, че двамата горски служители разкрили нарушенията, са преследвани от държавата за назидание. Салих – служителят, който първи забелязва нарушението е изпратен на прокурор от бившия директор Софу чрез неверни и по-късно отхвърлени обвинения, а началникът на горския участък Любомир Аршинков, разкрил престъпните схеми на директора, първо е уволнен, но скоро възстановен от съда, а по-късно все пак губи своя лиценз за работа в горите след като получава 3 броя целенасочено и преднамерено съставени актове от служители на РДГ за фиктивни нарушения.


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

13582 посещения