Календар

ForTheNATURE.org версия 2.0.4

* Разширена е функционалността на потребителския модул. Освен дефинирани видове потребители, на всеки се посочва до кои модули на сайта има достъп;

* Възможност за добавяне на flash банери;

* Преведени са всички системни стрингове на немски и френски език;

* Обновени са библиотеките до следните версии: SWFObject 2.1, jQuery 1.2.6;

* Петицията "Да спасим Перелик!" си отиде, защото е събрала повече подписи в BGPETITION.COM.

1831 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  В България живеят два вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата. Те се срещат все по-рядко, а на много места вече са изчезнали.
           
  Install Flash player!

  Често задавани въпроси