Календар

Версия на сайта 2.0

Стартира новата версия на сайта. Ето и какви са промените:

* PHP: Преминаване изцяло към обектно програмиране
* MySQL: Преструктуриране на базата данни за по-бързи заявки
* Нов "икономичен" дизайн "lazy days" от OSWD
* Нов модул за редактиране на съдържанието на сайта без контролен панел
* Потребители с различни нива на достъп до администрацията
* Нов модул за системни съобщения
* Валиден HTML|CSS|RSS и Search Engine Optimisation
* Нов дизайн на профила в MySpace

Времето, което беше нужно, за да се роди версия 2.0 на сайта е приблизително 12 работни дни, което по 8 часа дневно прави общо 96-100 астрономически часа.

А вие колко време отделяте, за да се чувствате част от общото?
Тези промени са направени с много обич към природата, но не и към хората,

Оми (simeon.stavrev[at]gmail.com за коментари)

1938 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Прилепите използват най-разнообразни местообитания – пещери, минни галерии, скални цепнатини, дървета, жилищни и други постройки. Характерна е смяната на зимни и летни убежища.
           
  Install Flash player!