Календар

ОУП Царево - сигнали и становища

Заповед МРР РД-02-15-17/7.2.14 за Изменение на ОУП и одобрение на заданието му и спиране на ОУП

Изтегли, PDF, 332.48 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

От министър Десислава Терзиева (МРР)

Задание за изготвяне на Изменение на ОУП (съгласно Заповед РД-02-15-17)

Изтегли, PDF, 561.87 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Заданието е министър Десислава Терзиева (МРР)

Заповед МРР РД-02-14 - 776 /13.8. 2008 за одобрение на ОУП на Царево

Изтегли, PDF, 877.16 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

публикация в Държавен вестник

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на арх. Росица Златанова в ОЕСУТ на Община Царево относно: Решението на ОЕСУТ за приемане на Изменение на ОУП на Община Царево от 20. 02. 2008 г.

Изтегли, DOC, 34 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

арх. Росица Златанова, представител на КАБ - Регионална колегия

Отговор от МРРБ до БФБ относно становище по доклада за ЕО и Оценка за съвместимост №92-001756/14.2.2008

Изтегли, DOC, 26.5 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Савин Ковачев - зам.министър МРРБ

СТАНОВИЩЕ Относно Предложение за Изменение на ОУП-Царево и по изготвената Оценка за съвместимост на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево

Изтегли, DOC, 51.5 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Автор: н.с. I ст. д-р Петър Станиславов Шурулинков, Институт по Зоология, БАН

Становище от арх. Росица Златанова Гл. проектант на действащия ТУП на община Царево - относно обявения проект “Изменение на ОУП на община Царево”

Изтегли, DOC, 85 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Автор: арх. Росица Златанова, ръководител на екип, разработил ПУ на ПП “Странджа”

Становище по Оценка за съвместимостта на изменението на Общ устройствен план на Община Царево от д-р Росен Цонев

Изтегли, DOC, 44 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Автор: д-р Росен Цонев, Софийски университет, Биологически факултет, Катедра Екология и ООС

Становище на Жеко Спиридонов на Общественото обсъждане на Проекта за Изменяне на ОУП на Община Царево, 11 януари 2008 г.

Изтегли, DOC, 34 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Жеко Спиридонов, председател на Сдружение “Природен фонд”

Становище върху Оценка за съвместимостта на изменението на Общ устройствен план на Община Царево от д-р Николай Димитров Цанков

Изтегли, DOC, 34 Kb, ОУП Царево - сигнали и становища

Автор: д-р Николай Димитров Цанков, херпетолог в НПМ към БАН

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище