Календар

Рудодобив Велинград - сигнали и становища

Решение на РИОСВ Пазарджик за прекратяване на процедурата по преценява на необходимостта от извършване на ОВОС от декември 2013 г.

Изтегли, PDF, 1066.47 Kb, Велинград без рудодобов

Административното производство се прекратява поради недопустимост заради необходимост от актуализация на цялостния проект за реализация на концесията, заявена от концесионера,

Писмо от януари 2014 г. от РИОСВ Пазарджик до инвеститора Ресурс 1 АД с искане за извършване на преценка на необходимоста от ОВОС

Изтегли, PDF, 3442.64 Kb, Велинград без рудодобов

Писмото е придружено с информация за необходимите документи, които е необходимо да се предоставят на РИОСВ - Пазарджик.

Писмо от РИОСВ Пазарджик до инвеститора Ресурс 1 АД с искане за доуточняване на границите на концесионната площ

Изтегли, PDF, 898.96 Kb, Велинград без рудодобов

Причината е, че част от концесионната площ попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000

86 становища до Общински съвет Велинград относно изграждането на волфрамова мина в района

Изтегли, PDF, 5163.28 Kb, Велинград без рудодобов

76 от постъпилите становища са ПРОТИВ инвестиционното предложение за "Добив и преработване на волфрамостдържащи руди от находище "Грънчарица център", а останалите 10 становища са ЗА.

Декларация на Българската туристическа камара относно инвестиционните намерения за добив и преработка на волфрамови руди в ноходище 'Грънчарица Център''

Изтегли, PDF, 69.71 Kb, Велинград без рудодобов

БТК изразяват подкрепа за инициативата на местната общност в района на Велинград за спиране отварянето на мина за добив в района на града

Становище на Зелени Балкани относно доклада по ОВОС за инвестиционните намерения за добив и преработка на волфрамови руди

Изтегли, PDF, 190.35 Kb, Рудодобив Велинград - сигнали и становища

Възразява се срещу липсата на оценка по съвместимост по Закона за биоразнобразието и лошото качество на Доклада по ОВОС

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище