Календар

Дюнигейт

Обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни на морски плаж 'Шабла'

Изтегли, PDF, 600.02 Kb, Дюнигейт

Обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни на морски плаж "Шабла" (защитените дюни в червено)

1075 посещения

Подробно описание и история на случая 'Дюнигейт'

Изтегли, PDF, 809.18 Kb, Дюнигейт

Автор: Тома Белев, актуално към февруари 2016

498 посещения

Нотариален акт от ноември 2012г. за продажбата на имот в м. Кокале на СЛЕ Груп ЕООД

Изтегли, PNG, 75.6 Kb, Дюнигейт

Димитър Петров продава закупената държавна земя на фирмата СЛЕ груп ООД за 7 пъти по-висока цена от колкото е закупена, или по около 140 лв/м2.

Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд до Сле Груп

Изтегли, JPG, 153.79 Kb, Дюнигейт

Заявлението е от управителя на Сле груп за промяната на предназначението на поземлен имот, който се намира в м. Какала, който е държавна частна собственост.

Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд

Изтегли, JPG, 137.74 Kb, Дюнигейт

Заявлението е от управителя на Лайфстаил холидей ЕООД за поземления имот, който е държавна частна собственост.

Решение от декември 2012 г. на общински експертен съвет по устройство на територията, с което се одобрява инвестиционния проект за инвестиционно намаерения в м. Кокала

Изтегли, JPG, 162.93 Kb, Дюнигейт

Съветът не е констатирал отклонения от нормите на ЗУТ.

Заповед на община Несебър от август 2007 година, с която се одобрява ПУП - план за застрояване на имот в местността 'Кокала', землище несебър

Изтегли, JPG, 160.07 Kb, Дюнигейт

Посочва се още, че след влизане на сила на заповедта, възложителят трябва да предприеме необходимите действие за изключване от горския дона на съответните земи.

Разрешение за строеж на Сле груп ЕООД oт декември 2012 г., издадено от община Несебър.

Изтегли, JPG, 204.7 Kb, Дюнигейт

Описва се одобрения проект и етапите на строителство.

Становище от РИОСВ - Бургас до новия собственик СЛЕ Груп , че вече е издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка,

Изтегли, PDF, 475.28 Kb, Дюнигейт

Според становището инвестиционното намерение не подлежи на процедури по ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието на околната среда, задължителна екологична оценка и/или ОВОС).

Решение на РИОСВ Бургас да не се извършва екооценка на ПУП - План за регулация и застрояване на имот в местност 'Кокала', Несебър.

Изтегли, PDF, 309.81 Kb, Дюнигейт

В решението от август 2007 г. се изтъква, че реализирането на плана няма да попречи на реализиране на целите на опазване на защитените зони за запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращи видове в района.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище