Календар

Дюнигейт - сигнали и становища

Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г.

Изтегли, PDF, 227.18 Kb, Дюнигейт - сигнали и становища

Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г. на директора на РИОСВ-София е съгласуван Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона „Алеко“, с възложител „Витоша ски” АД. Становището е обжалвано пред МОСВ от ДПП Витоша, ИАГ, WWF, Сдружението на Витошките ски и сноуборд училища.

Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд до Сле Груп

Изтегли, JPG, 153.79 Kb, Дюнигейт

Заявлението е от управителя на Сле груп за промяната на предназначението на поземлен имот, който се намира в м. Какала, който е държавна частна собственост.

Решение от декември 2012 г. на общински експертен съвет по устройство на територията, с което се одобрява инвестиционния проект за инвестиционно намаерения в м. Кокала

Изтегли, JPG, 162.93 Kb, Дюнигейт

Съветът не е констатирал отклонения от нормите на ЗУТ.

Заповед на община Несебър от август 2007 година, с която се одобрява ПУП - план за застрояване на имот в местността 'Кокала', землище несебър

Изтегли, JPG, 160.07 Kb, Дюнигейт

Посочва се още, че след влизане на сила на заповедта, възложителят трябва да предприеме необходимите действие за изключване от горския дона на съответните земи.

Писмо на Института по ботаника на БАН до MOСВ за обявяване на ЗМ 'Находище на хинап' от 2006 г.

Изтегли, PDF, 4591.21 Kb, Дюнигейт

Изброяват се аргументите на учените от БАН за обявяването на новата ЗМ.

Отговор на РИОСВ Бургас за обявяване на ЗМ 'Находище на хинап' от 2006 г.

Изтегли, , 12 Kb, Дюнигейт

РИОСВ Бургас изразява положително становище по предложението на Института по ботаника към БАН.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище