Календар

Витоша / жалби и съдебни дела

Решение №1883/02.08.2011 г.

Изтегли, PDF, 157.58 Kb, Витоша / жалби и съдебни дела

Решение на 5-членен състав, с което потвърждава решението на по-долната инстанция, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) трябва да преразгледа решението си да отхвърли одобрената от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София екологична оценка на специализиран подробен устройствен план на ски зона „Алеко“.

Решение №262/13.10.2009 г.

Изтегли, PDF, 227.18 Kb, Витоша / жалби и съдебни дела

С решение №262/13.10.2009 г. Министърът на околната среда и водите отменя становището на РИОСВ София по екологичната оценка на СПУП за нова туристическа и ски зона „Алеко“.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище