Календар

Натура2000 / Местната власт

ТУП, ОУП, проекти за ПУП, разрешителни за строеж, проекти на общините, позиции на общините и др.

Териториален устройствен план на Община Несебър

Изтегли, JPG, 1845.9 Kb, Натура2000 / Местната власт

Можете да видите разпределението на териториите в Иракли според устройствения план на Несебър. Зоната, която е показана, е от началото на плажа (там, където стига асфалтовия път) до защитената местност. В розово са териториите, предвидени за строителство. Тях и още земи до Емона министър Джевдет Чакъров изключи от обхвата на заповедта за забрана на строителството от 07.08.2007.

Писмо от община Димово, област Видин, в подкрепа на НАТУРА 2000

Изтегли, PDF, 91.34 Kb, Натура2000 / Местната власт

Писмо от община Невестино, област Кюстендил, в подкрепа на НАТУРА 2000

Изтегли, PDF, 185.73 Kb, Натура2000 / Местната власт

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище