Календар

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Разкалян от дърводобивните машини участък от международния маршрут Ком-Емине в м. Узана в ПП Българка

Изтегли, JPG, 225.92 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Lexus LS300h - кола под наем за 6000 лв. на месец в СЦДП

Изтегли, JPG, 52.47 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Директорът на горското в Габрово с хибриден Lexus

Протокол от проверка в ДГС Габрово от 29.07.2016 г.

Изтегли, PDF, 2235.28 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Установени са редица нарушения на Закона за горите във вододайната зона на Габрово в Природен парк "Българка"

Статия във в. 100 вести: Кой замъти водата на Габрово

Изтегли, PDF, 5601.31 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

По каква причина, след обилните снеговалежи на 24, 25 и 26 октомври, габровци са лишени от вода за пиене и готвене. Всеки
си задава въпроса: „Защо сега се замъти водата в язовир „Христо Смирненски“, след като в района ни много пъти е имало досега поройни валежи, но водата не се е размътвала?“.

Просеки във вододайните зони на Севлиево

Изтегли, JPG, 181.97 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Отговор на СЦДП по повод становището на Община Севлиево срещу сечите във вододайните зони

Изтегли, PDF, 412.68 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Становище на Община Севлиево срещу плана за сечи във вододайните зони на града

Изтегли, PDF, 941.43 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Разследването на NOVA показва, че във вододайната зона на Севлиево вековните букове гори се изсичат на голи площи (т.нар. просеки за въжени линии) с ширина от 10 до над 20 метра и дължина до 1 километър. По горскостопански план се предвижда близо 20 % от вековните гори да бъдат изсечени през следващите години под формата на просеки с цел провеждане на "възобновителни сечи". Този план противоречи на становището на Община Севлиево, че съгласно заповедите за създаването на СОЗ на водохващанията на Севлиево се забраняват всякакви сечи с изключение на "отгледните сечи", тъй като мащабните сечи водят до намаляване на водозадържащите и водоохранните фунции на горите.

Заповед на МЗХ за забрана движението на камиони върху преовлажнени горски пътища

Изтегли, PDF, 683.87 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Протокол от 13.04.2016 г. от проверка на причините за замътването на водата в ДЛС Росица

Изтегли, PDF, 4787.45 Kb, Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

С протокол от проверка от 13.04.2016 г. между Община Севлиево, ДЛС Росица и ВиК се установява, че дърводобивът във вододайната зона води до замътване на речната вода, която постъпва във водохващанията на града. Изключние прави водохващане, в района на което няма дърводобив. По-конкретно при проверката е установено, че замътването идва от кална вода, стичаща се от камионните извозни пътища в гората. Извозването на дървесина при влажно време и разкаляни пътища е забранено със заповед на Министъра на земеделието и храните.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище