Календар

Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!

МОСВ отказва да налага санкции и да спре незаконните строежи в ски зона Банско в НП Пирин

Изтегли, PDF, 2095.31 Kb, Пирин

В началото на 2014 г. питаме МОСВ какви мерки ще бъдат взети срещу изграждането на редица ски-съоръжения в ски зона Банско, довели до незаконното изсичане и застрояване на 65% по-голяма площ в НП Пирин от разрешената по концесионен договор.

МОСВ се оправдава, че срокът за административни нарушения е изтекъл.

Следва искане от наша страна МОСВ да приложи чл. 156 от ЗООС и чл. 122 от ЗБР, които задължават министъра да спре строежи, изградени в нарушение на екологичното законодателство, с цел възстановяване на унищожената природна среда и съобразяване на строежите с ограниченията в Плана за управление на парка и концесионния договор. Отговор не е получен и до ден днешен...

795 посещения

Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин

Изтегли, PDF, 950.95 Kb, Пирин

Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин

807 посещения

Проекто-решение и доклад на МРГ за ски зона Банско, 2015 г.

Изтегли, DOC, 310.5 Kb, Пирин

Поръчковият характер на доклада на работната група и проекто-решението на МС за изменението на концесионния договор се изобличават най-добре от факта, че вместо мерки за установяване на законността, площта и собствеността на всички обекти в ски зона Банско, се предлага директно изменение на концесионния договор. Изменението предвижда основно десетократно увеличение на концесионната площ от 99,55 ха до 1069,58 ха, с което се узаконява незаконното надвишаване на досегашната концесионна площ с 60% и се дават права за застрояване върху нови площи от парка, вкл. извън границите на досегашната концесия, което е не само нарушение на чл. 21 от Закона за защитените територии, но и нарушение на конкурентните правила.

Карта и списък на незаконни обекти в ски зона Банско, НП Пирин

Изтегли, PDF, 1278.59 Kb, Пирин

Едно от основните задължения на концесионера Юлен АД по концесионен договор е да спазва изискванията за опазване на околната среда и да не допуска увреждане на обекта на концесията Пирин. Това задължение е нарушено фундаментално, тъй като геодезично замерване на ски зоната, възложено от МОСВ през 2010 г., разкрива, че концесионерът е застроил и съответно увредил 60 % по-голяма площ от разрешената по концесионен договор (т.е. 158 ха вместо разрешените 99,55 ха). Според справки на Министерството на околната среда и водите голяма част от ски съоръженията и обектите, довели до надвишаване на концесионната площ с 60%, са изградени без да са разрешени от екоминистерството, каквито са лифта „Железен мост-Платото“, ски пистите „Платото-север“, „Стражите“, „Шилигарник 2“, ски пътищата до Банско, водохващанията и водоемите за изкуствен сняг по р. Бъндерица и др. (виж линка по-долу). Противозаконното увреждане на защитени територии представлява престъпление по чл. 278в от НК.

Резолюция от 24.09.2015 на Окръжна прокуратура Благоевград

Изтегли, PDF, 4422.24 Kb, Пирин

Със скандална резолюция окръжен прокурор Александрина Костадинова не успява да установи дали офшорката Маренго трейдинг ЕООД има право да подмени 3-седалковия лифт Тодорка с нов 6-седалков в имот изключителна държавна собственост в Национален парк Пирин. Без да се позове на нито една правна норма в документа от 4 страници и без да провери в кадастъра дали офшорката разполага с вещни права в парк Пирин, прокурорката се позовава за пореден път единствено на лъжепоказанията на инвеститора. Резолюцията е обжалване пред Върховна административна прокуратура.

924 посещения

Резолюция на Организацията за наблюдение на Световното наследство

Изтегли, OCX, 20.79 Kb, Пирин

Участниците в международната конференция „Световното наследство на ЮНЕСКО и ролята на гражданското общество“ в Бон, Германия, приеха резолюция за опазването на Национален парк Пирин в България.

Резолюцията е заради безпокойството от вече причинените вреди на Национален парк Пирин, който е и обект на световното наследство на ЮНЕСКО в България, както и заради съществуващата заплаха за бъдещето на защитената територия.

1242 посещения

Постановление от 23.02.2015 г. на Окръжна прокуратура - Благоевград

Изтегли, PDF, 4891.1 Kb, Пирин

Становище № ОВОС-24/04.08.2014 г. за изграждането на шестседалков лифт от Шилигарника до Тодорка

Изтегли, PDF, 1188.67 Kb, Пирин

Решение на кабинета Орешарски за изменение на концесионния договор за ски зона Банско

Изтегли, DOC, 81.5 Kb, Пирин

Решението е отменено от кабинета Борисов.

Проекто-решение на МС за концесионния договор за ски зона Банско

Изтегли, PDF, 130.81 Kb, Пирин

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище