Календар

Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!

Доклад до МС за концесионния договор на ски зона Банско

Изтегли, PDF, 1766.64 Kb, Пирин

Писмо до МС с информация за проблеми по прилагането на концесионния договор за ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 242.9 Kb, Пирин

Информацията касае въпроса дали има неясноти в концесионния договор за ски-зона Банско в НП "Пирин" по отношение на концесионната площ от 99,55 ха, или установеното от МОСВ през 2012 г. превишение на концесионната площ с 65 ха се дължи на нарушения на концесионния договор и екологичното законодателство при изграждането на ски-съоръженията.

974 посещения

Жалба на Юлен АД с данни за сертифициращи фирми

Изтегли, PDF, 481.26 Kb, Пирин

Кой се опитва да прикрие нарушенията на Юлен АД: Lloyd's Austria, University of Applied Sciences bfi Vienna.

669 посещения

Решение №1776/2015 на ВАС по дело 13995/2014

Изтегли, PDF, 285.89 Kb, Пирин

Окончателното решение на Върховния административен съд от 18 февруари 2015 г. по дело 13995/2014 потвържава отказа на екоминистерството да регистрира концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит EMAS съгласно европейския Регламент № 1221/2009. Делото бе инициирано през 2014 г. след жалби на министерството и екологични организации срещу скандално решение на съдия Андрей Икономов.

Отказът на Министерството да издаде екосертификата по EMAS се позовава на забраната в Регламента да се сертифицират фирми, за които има информация, че нарушават екологичното законодателство. В своето решение съдът прави задълбочен анализ на прилагането на европейския Регламент по EMAS и установява, че "по делото са налице доказателства за извършени от "Юлен" АД нарушения, установяващи трайна тенденция към неспазване на нормативната уредба по околна среда", която не позволява издаването на екосертификата по EMAS. Според съда доказателства за нарушенията са данните в наказателни постановления, заключителни актове от проверки на прокуратурата, сигнали за нарушения от неправителствени екологични организации, становища от контролните органи по околна среда, както и публични доклади на Сметната палата.

1273 посещения

Постановление от 04.02.2015 на ОП Благоевград по сигнал за нарушения в ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 1265.44 Kb, Пирин

В резултат на разследването на прокуратурата досега са установени редица съоръжения, които или са били изградени без съгласувателни документи по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите, или са били ползвани без разрешителни. Сред най-фрапиращите нарушения са изграждането без разрешение от Министерството на околната среда и водите на ски-лифта от Железен мост до Платото, ски-влека в м. Чалин валог, резервоара за водоснабдяване на съоръженията за изкуствен сняг в м. Бъндеришка поляна и други.

1130 посещения

Резултати от правен анализ относно прилагането на концесията в ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 969.55 Kb, Пирин

Правният анализ е поръчан от МОСВ на частна правна кантора. Според експерти на Коалицията "За да остане природа в България", анализът е меко казано "поръчков", тъй като всички доводи в анализа имат за цел да оневинят концесионера за нарушенията, които е допуснал, и да оневинят контролните органи за липсата на адекватен контрол.

Фактите, които опровергават твърденията за неясноти в концесията за ски-зона Банско

823 посещения

Концесионен договор за ски-зона Банско в НП Пирин от 2001 г.

Изтегли, PDF, 3679 Kb, Пирин

Договор за концесия върху 99,55 ха от територията на НП Пирин, отдадена на Юлен АД с право на строеж на ски-писти, ски-лифтове и други съоръжения.

1033 посещения

Решение №10162/2014 на ВАС

Изтегли, PDF, 179.26 Kb, Пирин

С Решение №10162/2014 на Върховния административен съд е отхвърлен отказ на Министерството на околната среда и водите да регистрира концесионера на ски-зона Банско - Юлен АД, по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит EMAS съгласно европейския Регламент № 1221/2009. Отказът на Министерството да издаде екосертификата по EMAS се позовава на забраната в Регламента да се сертифицират фирми, за които има информация, че нарушават екологичното законодателство.
Въпреки безспорните данни за нарушения предоставени по делото от екоминистерството, прокуратурата и екоорганизациите, небезизвестния съдия Андрей Икономов за пореден път прочита закона като "дявола евангелието", приемайки, че за Юлен АД европейските забрани не важат. Според природозащитниците мотивите на съдията издават пристрастност към фирмата, каквато в последните дни бе демонстрирана и на най-високо държавно ниво.

Резолюция на ОП Благоевград за прекратяване разследването на нарушенията в ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 690.88 Kb, Пирин

Резултатите от проверката на Окръжна прокуратура в Благоевград от 07.07.2014 по повод разпореждане на Върховна Административна Прокуратура да бъдат разследвани множество закононарушения при изграждането на ски-зона Банско в Национален парк "Пирин".

Не е установено нито едно нарушение или престъпление. Основната причина за това е, че разследващият орган се обърнал към службите за строителен контрол да проверяват за нарушения на екологичните закони при строителството в ски-зона Банско, без да оглед на изключителните компетенции на екоминистерството в тази сфера.

В резултат на този манипулативен и вероятно корупционен подход се стига до абсурдни противоречия в резолюцията на прокуратурата спрямо констатациите на ВАП и МОСВ.

869 посещения

Становище на МС по повод установените нарушения в площта на ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 130.04 Kb, Пирин

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище