Календар

Лобиране / Замени на гори

Тук ще намерите различни документи, касаещи заменките на гори и земеделски площи, включително закони, питания до Министъра на земеделието и продоволствието и други институции, казаещи замените на земи.

Справки от имотния регистър за продажба на имоти в м. Високи рид (в.з. Ярема)

Изтегли, JPG, 122.83 Kb, Лобиране / Замени на гори

Справката показва, че общински имот за "жилищно строителство" е оценен и продаден от Община Самоков на цена от 15 лв./кв.м, докато пазарната цена на сходни имоти за "жилищно строителство" в м. Високи рид и вилна зона Ярема варира от 40 до 100 лв./кв.м съгласно обявите за продажби в интернет, вкл. скорошна продажба на съседен имот от същия брокер Людмил Лазаров.

Отговор на Софийска Окръжна Прокуратура от 01.08.2016

Изтегли, PDF, 742.53 Kb, Лобиране / Замени на гори

След десетки сигнали до прокуратурата, кмет, областен управител, за незаконната продажба на общинската мера в имот №61 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков, Софийска Окръжна Прокуратура излиза със становище, че мерата е вписана като урбанизирана територия в нарушение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което е изискано от Общината да предприеме корективни действия. Но такива не са предприети.

Постановление на РП Самоков от 04.10.2017 г. за заменката на бат Сали

Изтегли, PDF, 2323.98 Kb, Лобиране / Замени на гори

По повод заменката на Александър Методиев (бат Сали) и други схеми с общински имоти в Община Самоков са изпратени сигнали до прокуратурата, Сметната палата, АДФИ и Омбудсмана. Предоставени са доказателства за занижаване на пазарните оценки при продажбата на общински имоти. Всички сигнали са умаловажени, като единствено районната прокуратура в Самоков потвърждава, че пазарните оценки на Община Самоков са незаконни и силно занижени, но прокуратурата не предприема действия за търсене на отговорност. Изводите на прокуратурата доказват бездействието на институции като Сметна палата, АДФИ и дори Омбудсман.

Анализ на проблемите при изготвянето на пазарни оценки на публични имоти

Изтегли, PDF, 228.35 Kb, Лобиране / Замени на гори

През последните години сред обществото многократно се повдигна въпроса защо държавата и общините продават най-красивите кътчета на България (дюните на Несебър, заменките по Черноморието и планинските курорти и др.), при това на цени значително по-ниски от пазарните, което годишно води до милиони левове загуби за бюджета. Частично отговор на този въпрос даде Европейската Комисия с Решение от 05.09.2014 г., с което установи съществуването на схема за незаконна държавна помощ при замените на гори в България . Като основна причина за злоупотребите Комисията сочи некоректното нормативно определяне на пазарните цени на заменените гори. Поради това, решението на ЕК задължава България да изготви независими пазарни оценки, въз основа на които да се установи размера на държавната помощ при замените на гори.

Анализ на независими пазарни оценки, които държавата и общините използват при разпореждането с публични имоти, показва обаче, че настоящето законодателство предоставя възможност на независимите експерти да манипулират пазарните оценки, по начин който води до разпореждането с публични имоти на значително по-ниски цени от пазарните. Тази негативна практика се насърчава от държавните и общински институции, които крият от обществото докладите на независимите пазарни оценители и по този начин създават условия за корупционни практики при разпореждането с публични имоти. Всичко това поставя под въпрос и обективността и качеството на пазарните оценки на заменените гори, които държавата ще възложи с цел изчислението и връщането на незаконната държавна помощ от замените на гори.

752 посещения

Решение на ЕК от 05.09.2014 г. по случая със заменките на гори

Изтегли, PDF, 502.09 Kb, Лобиране / Замени на гори

Решение на Европейската Комисия от 05.09.2014 г., с което установи съществуването на схема за незаконна държавна помощ при замените на гори в България

1046 посещения

пазарна оценка на имот №662.25 и №662.38 в м. Високи рид

Изтегли, PDF, 2708.73 Kb, Лобиране / Замени на гори

пазарна оценка на имот №662.7 в м. Високи рид

Изтегли, PDF, 2978.53 Kb, Лобиране / Замени на гори

пазарна оценка на имот във в.з. Ярема

Изтегли, PDF, 3391.21 Kb, Лобиране / Замени на гори

пазарна оценка на имот в гр. Чепеларе

Изтегли, PDF, 3267.23 Kb, Лобиране / Замени на гори

пазарна оценка за право на строеж върху имот в к.к. Боровец

Изтегли, PDF, 2875.9 Kb, Лобиране / Замени на гори

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище