Календар

Лобиране / Замени на гори

Тук ще намерите различни документи, касаещи заменките на гори и земеделски площи, включително закони, питания до Министъра на земеделието и продоволствието и други институции, казаещи замените на земи.

пазарна оценка на имоти в кв. 601 на гр. Самоков

Изтегли, PDF, 4497.9 Kb, Лобиране / Замени на гори

досие на имот №25039 в с. Самотино

Изтегли, PDF, 2159.76 Kb, Лобиране / Замени на гори

Пазарна оценка и справки за сделки с имота

досие на имот №662.61 в м. Високи рид

Изтегли, PDF, 3268.93 Kb, Лобиране / Замени на гори

пазарна оценка и сходни сделки

досие на имот №25038 в с. Самотино

Изтегли, PDF, 1373.23 Kb, Лобиране / Замени на гори

Пазарна оценка и справки за сделки с имота

досие на случая Дюни-гейт в Несебър

Изтегли, PDF, 2921.57 Kb, Лобиране / Замени на гори

Подписка за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс

Изтегли, DOC, 59.5 Kb, Лобиране / Замени на гори

Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени от унищожаването през последните години на най-ценния ресурс в България. Настояваме да се предприемат незабавни мерки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси.

Съберете подписи и ги изпратете не по-късно от 13 Септември до: СДП БАЛКАНИ, София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви, ет. 1 за Андрей Ралев.

А ако предпочитате, може да се подпишете онлайн на: https://secure.avaaz.org/en/petition/Do_MP_na_RB_Predsedatelya_na_NS_MZH_MOSV_IAG_Spirane_na_unishchozhenieto_na_gorite_v_Blgariya/?eQGjtab

Изберете един от двата начина, за да изразите своята воля за спирането на унищожението на горите на България!

1676 посещения

Заповед на Председателя на Държавната агенция по горите за мораториум върху промяна на предназначението на заменени гори

Изтегли, PDF, 1175.19 Kb, Лобиране / Замени на гори

ГЕРБ започна да изпълнява предизборните си обещания!

Заповед № 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република България

На основание на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 от Устройствения правилник на Държавната агенция по горите и във връзка с чл. 14 б, ал. 3, чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите със Заповед№ 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република Българиясе прекратява разглеждането на искания за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от горския фонд по реда на чл. 14 б от Закона за горите,както и заявления за изключване нагори и земи от горския фонд по реда на чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите за имоти, придобити след замяна след замяна с гори и земи от държавния горски фонд.

1153 посещения

Настояване от Народното събрание за публикуване и представяне на информация за всички извършени заменки от страна на Държавната агенция по горите.

Изтегли, JPG, 444.69 Kb, Лобиране / Замени на гори

830 посещения

Междинен доклад на ЕК от 12.02.2009 г.

Изтегли, DOC, 78 Kb, Лобиране / Замени на гори

Комисията отбелязва, че законите, които следва да забранят злоупотребите със замени на земя и гори, влизат в сила от 1 февруари (за горите) и от 1 март (за земята). Комисията щеследи отблизо ефективното прилагане на тези закони.

759 посещения

Заменки на гори до 16.1.2009

Изтегли, XLS, 23 Kb, Лобиране / Замени на гори

Всички заменки на гори за периода 30.04.2008 - 16.01.2009 в екселски формат с изчисления на площи

850 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище