Календар

Разни

Обяви в imot.bg на Людмил Лазаров във в.з. Ярема, вкл. парецели от незаконно приватизираната общинска мера

Изтегли, JPG, 87.87 Kb, Разни

Към 2019 г. брокерът Людмил Лазаров (Агенция ЛЮК) вече предлага "на парче" отделни парцели от бившата общинска мера (приватизирана от брокера през 2013 г.) след като съдът отмени ЕО и ПУП за застрояване на целия имот. Парцелите се предлагат на цени от над 100-150 лв./кв.м (т.е. над 10 пъти повече от платеното на Общината през 2013 г., което според местните хора е за сметка на данъкоплатците и всички тези, които си търсят имоти в м. Високи рид и в.з. Ярема. Схемата с общинската мера засяга и живущите във вилна зона Ярема, тъй като за разпродаването й на парцели е започнало изсичане на прекрасната борова гора в имота и е осъществено включване към водопровода на вилната зона, въпреки факта, че в цялата зона има недостиг на вода, особено през летните месеци, и ВиК отказва да включва нови абонати.

Информация за парцелирането на имот №61 в к.р.662 по ПНИ на м. Високи рид (вилна зона Ярема)

Изтегли, PDF, 244.66 Kb, Разни

По информация на Община Самоков тече разпарцелирана на бившата общинска мера, продадена в нарушение на ЗСПЗЗ от Община Самоков на брокера Людмил Лазаров (ЛЮК). Разпарцелирането е с цел продажба на мерата (текущо имот №61) на парче, след като с решения на АССГ и АССО през 2015-2016 г. са отменени Екооценка и ПУП за застрояване на целия имот.

Протоколно определение от 09.02.2016 г. на АССО, с което е отменен ПУП на имот №61 в м. Високи рид

Изтегли, PDF, 105.26 Kb, Разни

След жалба на Александър Дунчев Административният съд София област издава определение, с което се признава за отменена заповед на кмета на Община Самоков, с която е одобрил ПУП за застрояване на имот №61 в м. Високи рид (в.з. Ярема) с възложител Людмил Лазаров, поради липса на екологична оценка.

Решение №5504/2015 на АССГ, с което е отменена екооценката на ПУП за имот №61 в м. Високи рид

Изтегли, PDF, 248.93 Kb, Разни

След жалба на Александър Дунчев Административният съд София град отменя решението на РИОСВ София, с което е съгласуван ПУП за застрояване на имот №61 в м. Високи рид (в.з. Ярема) с възложител Людмил Лазаров, поради очакваното съществено въздействие на ПУП върху природната среда.

Възражение относно инвестиционно предложение на „Топлофикация Сливен” ЕАД

Изтегли, , 4 Kb, Разни

Възражение относно инвестиционно предложение на „Топлофикация Сливен” ЕАД за „Разширение на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване (r1-изгаряне) на неопасни отпадъци съвместно сосновното гориво(въглища) в скарна предкамера към енергиен котел ек2 с цел получаване на енергия в пи с идентификатор 67338.603.61 южна Промишлена зона на гр. Сливен”

1005 посещения

Програма за конференция селски туризъм и климатични промени

Изтегли, PDF, 178.58 Kb, Разни

876 посещения

Писмо до Министерски съвет относно мВЕЦ на Каменишка река

Изтегли, OCX, 22.23 Kb, Разни

Към настоящия момент Министерството на околната среда и водите е издало Решение № 51-ОС/2011 г., с което е съгласувало проект за изграждане на МВЕЦ на р. Камешница над най-високия и красив водопад в българската част на Беласица - Камешнишки водопад. Той е част от голяма каскада от водопади по цялата река и е най-популярната забележителност и атрактивна дестинация за туристите в Природния парк.

За местните хора реализирането на този инвестиционен проект означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развиване на туризъм в красивата планина, а за природата - изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания.

908 посещения

Програма за конференция за опазването на околната среда със средствата на наказателния процес

Изтегли, OCX, 333.18 Kb, Разни

Заключителната конференция е организирана от Асоциацията на прокурорите в България по проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“ с финансовата подкрепа на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС

886 посещения

Протокол от съвместна проверка на РДГ София и НПО в ДГС Ботевград

Изтегли, PDF, 2488.8 Kb, Разни

Протоколът е документалната част към галерията "Отличителни белези на незаконниата сеч в българските гори" във в. Дневник: http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/07/16/2344034_fotogaleriia_otlichitelni_belezi_na_nezakonnata_sech_v/?pic=1#picture

895 посещения

Отворено писмо до кмета на Стара Загора

Изтегли, PDF, 386.51 Kb, Разни

Екологично сдружение За Земята изпрати Отворено писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров, за спънките които Общината им е създала при организирането на филмов фестивал, посветен на конфликтите произтичащи от въглищната индустрия в района.

1088 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище