Календар

Странджа

Писмо до Изпълнителна агенция по горите във връзка със закриване офис на дирекция на Природен парк „Странджа” в гр. Царево

Изтегли, , 4 Kb, Странджа

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОГОВ,

Бихме искали да благодарим за предоставената възможност наши представители да присъстват на конкурсите за директори на два от Природните паркове, ръководени от поверената Ви агенция.

В същото време обаче, с това писмо бихме искали да адресираме проблем в друг Природен парк – „Странджа“, вероятно породен от факта, че 7 месеца се ръководи от директор, назначен без конкурс както се изисква от правилника за функциониране на Природния парк. Обръщаме внимание, че това положение създава правна несигурност за неговите решения и възможни последващи невъзстановяване на средства получени от дирекцията по оперативните програми на ЕС.

С тревога научаваме, че Дирекция на Природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново, е закрила своето успешно функциониращо повече от 10 години представителство - клонът в гр. Царево, изпълняващ функцията на офис на Дирекцията за Община Царево и Крайбрежна Странджа. Този офис бе единственото управленско звено сред системата на Природните паркове и на Изпълнителната власт, пряко и ежедневно работещо за устойчивото развитие на Българското черноморие при опазване на неговото уникално биологично разнообразие. При проведени разговори с ръководството на ДПП “Странджа” като мотив беше посочено планирането на офис в предоставен за ползване от община Царево имот в гр. Ахтопол. Офисът в Ахтопол обаче все още не е готов. Предвид неработещата Оперативна програма Околна среда, липсата на яснота от страна на ЕК за датата на възобновяване на изразходваните финансови средства по ОПОС и необходимостта всички проекти да са приключили физически до юни 2015 г., отварянето и стартирането на работа на офиса в Ахтопол е под сериозен въпрос.

Към този момент затварянето на офиса в гр. Царево на практика означава отказ от представителство на парковата дирекция в района на Черноморското крайбрежие - на единствения парк в България, който обхваща територии, разположени по крайбрежието, едно от най-трудните места за прилагане на природозащитната политика.

Моля да ни уведомите в случай, че причините за това оттегляне са финансови. Ако това е така, изразяваме готовността си да обявим гражданска инициатива за набиране на средства.

Българските граждани неведнъж са показали подкрепата си за Природен парк „Странджа” и такава инициатива ще има гарантиран успех.

В случай, че причините за оттегляне на парка от крайбрежието са в промяна на политики на ръководената от Вас агенция, моля да ни уведомите за основанията за това.

Бихме искали да напомним, че Природен парк „Странджа“ е символ на българската природозащита. Тук за първи път гражданското общество заедно с държавата се пребори за премахването на незаконния комплекс „Златна перла“. Тук за първи път гражданското общество извоюва запазването на защитения статут на парка и уникалната му природа. Тук има постижения, с които българите се гордеят.

Призивът ни към Вас е да използвате своите правомощия като принципал на ДПП „Странджа” и да възстановите клона (офиса на Дирекцията) за Община Царево и Крайбрежна Странджа.

1208 посещения

Становище на ДНСК относно узаконяването на незаконния строж Златна Перла в ПП Странджа

Изтегли, PDF, 2053.68 Kb, Странджа

С мотиви за целесъобразност началника на ДНСК отказва да извърши задълженията си по чл. 225 от ЗУТ за събаряне на незаконния строеж "Златна перла 1 и 2", тъй като последният бил почти завършен и нямало да бъде в разрез с предвижданията на ОУП на Община Царево. ОУП на Община Царево бива понастоящем обжалван във ВАС и обект на наказателна процедура от ЕК.

1131 посещения

Определение № 5071 от 19/04/2010 на ВАС

Изтегли, PDF, 118.93 Kb, Странджа

Бетониране за веки веков на незаконния строеж на „Златната перла” като паметник на висшата административна корупция е Определение № 5071 от 19/04/2010 на ВАС, с което ДНСК е освободена от законовото си задължение да събори незаконния обект в Природен парк „Странджа”.

940 посещения

Решение № 4356 на Петчленен състав на ВАС за Плана за управление на ПП Странджа

Изтегли, PDF, 76.44 Kb, Странджа

Според решението на Върховния административен съд, в рамките на 30 дни следва да бъде насрочено заседание на Висшия екологичен експертен съвет към Министерството на околната среда и водите, на което да бъде разгледан Плана за упраление на Природен парк "Странджа". Решението е от 14.04.2008 година и е необжалваемо.

Въпреки това, към датата 18.03.2009 - една гогина по-късно, не е свикан такъв съвет, плана за управление не е разгледан и не е приет. Последният вариант на план за управление на Странджа е депозиран от Българска фондация Биоразнообразие още през 2005та година, след преработка и допълнително съгласуване с всички заинтересовани страни и не е разгледан от тогава.

В същото време, в полседната година видяхме експресното приемане на нов Общ устройствен план на община Царево, който "изяде" от териториите на парк Странджа.

668 посещения

Писмо от кмета на Царево до ДАГ срещу директора на ПП Странджа

Изтегли, PDF, 834.82 Kb, Странджа

С достъп до информация взехме писма на кмета на М Търново и на Царево срещу директора на ПП Странджа, изпратени до ДАГ на един и същи ден

963 посещения

Писмо от кмета на Малко Търново до ДАГ срещу директора на ПП Странджа

Изтегли, PDF, 846.44 Kb, Странджа

С достъп до информация взехме писма на кмета на М Търново и на Царево срещу директора на ПП Странджа, изпратени до ДАГ на един и същи ден

1355 посещения

Карта на ОУП на Община Царево с предвиденото застрояване

Изтегли, JPG, 74.04 Kb, Странджа

12168 посещения

Решение 12391 на ВАС относно незаконния строеж на Краш 2000

Изтегли, DOC, 66 Kb, Странджа

764 посещения

Решение 12176 на ВАС относно незаконния строеж на Краш 2000

Изтегли, DOC, 64.5 Kb, Странджа

865 посещения

Решение 12050 на ВАС относно незаконния строеж на Краш 2000

Изтегли, DOC, 64 Kb, Странджа

902 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище