Календар

Витоша / Обществото

Общественото мнение, медиите, гражаднските неправителствени организации по случая с унищожаването на територия от Природен парк "Витоша"

Бланка за събиране на подписи за Витоша на хартия

Изтегли, DOC, 48 Kb, Витоша / Обществото

Това е най-лесния начин за масово информиране на хората. Разпечатайте подписката и събирайте подписи от приятели, съседи, целия квартал... Оставете бланки в близкия магазин, читалище, кино...

Попълнените бланки изпращайте на адрес:
София 1233, кв. Банишора, бл. 54, вх. Д, ап. 86
за Йорданка Динева,
Българска фондация Биоразнообразие,
Кампания „За да остане природа в България!”

1055 посещения

Искане до Столична община за Природен парк 'Витоша'

Изтегли, DOC, 39.5 Kb, Витоша / Обществото

Настояване за:

- прекратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”;

- подновяване на процедурата по одобрение на Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план само, ако Планът на туристическа и ски-зона „Алеко” бъде преработен и изключи изграждането на нови сгради, паркинги, ски и лифтови съоръжения, ски писти, както и ако изключи обособяването на зони различни от посочените в Плана за управление на ПП Витоша;

- не засягане на парк Витоша от ново строителство в дългосрочен аспект;

- подобряване на услугите във вече съществуващите съоръжения и ски писти;

За изпълнение на поставените искания и да бъда информиран за Вашите действия чрез писмен отговор или публично медийно изявление по всяка една от точките.

830 посещения

Искане до Министерството на околната среда и води за природен парк 'Витоша'

Изтегли, DOC, 110.5 Kb, Витоша / Обществото

Искане за препратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробен устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”.

Настояваме за:

- прекратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”;

- подновяване на процедурата по одобрение на Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план само, ако Планът на туристическа и ски-зона „Алеко” бъде преработен и изключи изграждането на нови сгради, паркинги, ски и лифтови съоръжения, ски писти, както и ако изключи обособяването на зони различни от посочените в Плана за управление на ПП Витоша;

- не засягане на парк Витоша от ново строителство в дългосрочен аспект;

- подобряване на услугите във вече съществуващите съоръжения и ски писти;

За изпълнение на поставените искания и да бъда информиран за Вашите действия чрез писмен отговор или публично медийно изявление по всяка една от точките.

840 посещения

Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план на Туристическа и ски-зона „Алеко”

Изтегли, DOC, 152.5 Kb, Витоша / Обществото

София, 28.11.2008

І. На първо място отбелязваме с голямо безпокойство нарушената процедура по достъпа до доклада за ЕО и ОС. Съгласно обявеното по чл.20, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, съобщението за провеждане на консултации по докладите трябва да съдържа обозначаване на място и време за публичен достъп. В случая със съобщението е определен срок за запознаване с докладите и внасяне на становища работните дни в периода 11.11. – 28.11. 2008 г.. Отделно от очевидното нарушения – определяне на един и същ срок за достъп до информацията и изразяване на становище по доклада, констатирахме друго изключително сериозно нарушение.

801 посещения

Закононарушенията на Витоша

Изтегли, DOC, 27.5 Kb, Витоша / Обществото

Нова ски зона в Природен парк Витоша не може да се изгради законно. Въпреки това, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Държавната агенция по горите и Столичната община са дали разрешение на фирмата „Витоша ски” АД да проектира ски зоната в парка. Прочете защо това решение на институциите е недопустимо, неправомерно, нецелесъобразно и незаконосъобразно, както и за другите противозаконни действия на "Витоша ски".

868 посещения

Сигнал РДНСК и СО Витоша 08.10.2008

Изтегли, DOC, 78 Kb, Витоша / Обществото

1060 посещения

Сигнал институции Витоша 08.10.2008

Изтегли, DOC, 80 Kb, Витоша / Обществото

922 посещения

Становище на коалиция „За да остане природа в България” относно извършените незаконни действия от Витоша ски АД в района на център Алеко в Природен парк Витоша

Изтегли, DOC, 44.5 Kb, Витоша / Обществото

Под предлог, че се отстраняват 19 броя морени от връзката между Синята писта и писта Лалето, фирмата е разорала големи площи, използвала е нерегламентирано взривове и е качила на терен тежка техника. Това е грубо нарушение на плана за управление на Природния парк, на националното законодателство (Закона за опазване на околната среда Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на територията) и на европейското законодателство (Директива за хабитатите и Директива за птиците).

1003 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище