Календар

Лобиране

Становища по законопроекти, преговори с политици, обществени обсъждания, информационни кампании, подписки, петиции и т.н. С други думи, граждански контрол и влияние на гаржданското общество върху управлението. И въобще, политика...

Искания, с които да се гарантира дългосрочното опазване на Черноморското крайбрежие и останалите диви плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи

Изтегли, DOC, 54.5 Kb, Лобиране

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ настоява да се предприемат незабавно КОНКРЕТНИ стъпки, с които да се гарантира дългосрочното опазване на Черноморското крайбрежие и останалите диви плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи: Дуранкулашко езеро-Св.Ана, Крапец, Шабленски езера, степите между н.Шабла и гр.Каварна, Камчийски пясъци-Шкорпиловци, Карадере, Иракли-н.Емона, Поморийско езеро, Мандра-Пода, Вая, Атанасовско езеро, Дюни-Алепу, Аркутино, Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”), Дяволското блато, р.Караагач-Корал

4358 посещения

Стенограма от срещата на Коалицията 'За да остане природа' с министър председателя (07.01.2013 г.)

Изтегли, DOC, 189 Kb, Лобиране

Срещата е по следните теми:
Провеждащата се проверка на сделката и издаденото разрешение за строеж на терена от 29 дка. край Несебър, както и готвените промени в Закона за горите, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с цел да не се допускат подобни сделки и строежи.

873 посещения

Отворено писмо във връзка с промените в Закон за фуражите, приети от Народното събрание на второ четене на 23.11.2012 г.

Изтегли, DOC, 23.5 Kb, Лобиране

Уважаеми Г-н Президент,
Уважаеми дами и господа журналисти,

На Вашето внимание представяме отворено писмо във връзка с промените в Закона за фуражите, приети от Народното събрание на второ четене на 23.11.2012 г.

1090 посещения

Мобилни телефони на Народните представители от групата на ГЕРБ

Изтегли, DOC, 33.5 Kb, Лобиране

Тъй като депутатите са там, за да защитават нашите интереси, всеки гражданин може да им се обади, за да поиска действие по разрешаване на даден проблем.

Актуалност на списъка: народните представители от групата на ГЕРБ от 41 НС

31018 посещения

Декларация във връзка с промените в ЗГМО

Изтегли, DOC, 18 Kb, Лобиране

Декларация от Инициативен комитет на родители, във връзка с промените в Закона за генетично модифицираните организми.

В Декларацията си посочваме правилните стъпки, които трябваше да следва правителството ни при предприемане на нормативните промени в ЗГМО, ако действително целта на цялото упражнение е била, да изпълняваме европейските изисквания. Изискванията и препоръките на ЕС са, публичност, прозрачност, гарантирано широко гражданско участие и дебатати при предприемане на нормативни промени от национална значимост, и разработване на национални стратегии, определящи приоритетите и националните мерки на държавата-членка. Едва след това се пристъпва към съответните законодателни инициативи. Нито едно от тези изисквания не беше спазено. Декларацията ни е връчена на премиера Борисов и г-жа Цачева, председател на НС, на 18.02.2010г.. Очакваме от тях да предприемат необходимите спешни инициативи, за разработването на Национална стратегия и мерки, посочвайки ясно приоритетите на България за развиване на екологично чистото биоземеделие, защита на биоразнообразието, определяне като държавен приоритет екологичната продукция и туризъм. Настояваме и за създаването на надведомствена агенция подчинена на Министерски съвет, която да упражнява ефективен контрол, за да се гарантира изпълнението на националните мерки посочени в стратегията, както и спазването на законодателството ни.

1159 посещения

ВИЗИЯ И ПРЕПОРЪКИ НА СОЛИДАРНАТА ОБЩНОСТ НА СОФИЯ

Изтегли, DOC, 193.5 Kb, Лобиране

Отворено писмо във връзка с кампанията за избор на кмет на Община София, описващо Визията и ПРЕПОРЪКИ към Кмета на София

Писмото е изготвено и подкрепено от: Сдружение "Дарина", Фондация "Заедно - общуване за подкрепа и развитие", Сдружение “Доброволци България”, Сдружение „Плейцентър Приятели”, Фондация "Арника", "ИГ Пасивни сгради България" и Коалиция "За да остане природа в България".

10.11.2009

3011 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище