Календар

Участие за природа

В тази папка ще качваме документи, касаещи дейности от общ характер по проект "Участие за природа", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Всички изготвени становища се бъдат публикувани в съответната папка по даден екологичен проблем/случай, с цел по лесно търсене, както до сега. Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

Становище относно проект за изгаряване на отпадъци в ТЕЦ Сливен

Изтегли, DOC, 102.5 Kb, Участие за природа

Подготвено от експерти на ЕС "За Земята"

Незаконосъобразното устройствено планиране, извършено от Община Бяла

Изтегли, PDF, 754.44 Kb, Участие за природа

Разглежда промените в устройственото планиране на общината, извършвано без екологична оценка и довело до създаване на Зона за отдих "Бяла север".

• 2004 г. В противоречие с ТУП и без задължителната процедура по преценка необходимостта от Eкологична оценка, общинските експерти по устройство на територията гласуват изменения в Общия устройствен план, които предвиждат застрояването на Карадере и северните територии на община Бяла. Новите промените в Общия устройствен план не са публикувани в Държавен вестник.
• 2005 г. Община Бяла одобрява ПУП на Зона за отдих "Бяла Север", който предвижда застрояване на цялото крайбрежие на север от гр. Бяла в противоречие с два закона - неспазването на процедурата за Eкологична оценка е нарушение по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а противоречието с ТУП е нарушение на Закона за устройство на територията. Проектът за ПУП Бяла Север е внесен в Общинския съвет на Бяла от група инвеститори, сред които Мадара Бяла и други фирми, част от които 10 години по-късно твърдят, че ПУП-Бяла Север няма нужда от Екологична оценка.

688 посещения

Описание и история на случая 'Карадере'

Изтегли, PDF, 1047.75 Kb, Кара дере

Автор: Люба Батембергска
23.08.2015

Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище'

Изтегли, PDF, 864.16 Kb, Участие за природа

Автор: Ирина Матеева
Снимка: Александър Зарков
09.02.2016 г.

Рила и ски курортите: 'сли център Картала. к.к. Бодрост'

Изтегли, PDF, 749.33 Kb, Участие за природа

Автор: Вера Петканчин
09.02.2016 г.

Рила и ски курортите: 'Искровете - Мальовица'

Изтегли, PDF, 609.85 Kb, Участие за природа

Автор: Вера Петканчин
09.10.2015 г.

Поморийско езеро, описание

Изтегли, PDF, 792.42 Kb, Участие за природа

Автор: Димитър Попов
09.10.2015 г.

Аферата 'Камчийски пясъци'

Изтегли, PDF, 525.7 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Ликвидация на защитени територии, заменки и черноморски апетити, заплащващи унищожаването на най-големия крайбрежен дюнен комплекс в България
Описание на случая
Автор: Стефан Аврамов
Актуално към април 2016

631 посещения

Описание на проект 'Супер Перелик'

Изтегли, PDF, 689.02 Kb, Участие за природа

Автор: Борислав Сандов
актуално към април 2016

Полезни адреси и контакти в помощ на природозащитника

Изтегли, PDF, 490.36 Kb, Участие за природа

Списък с адреси и координати на държавни и общински институции и техни подразделения, отговорни за природозащитното законодателство и неговото прилагане

557 посещенияПроектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище