Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

ЗДОИ до ДНП Рила - има ли категоризирани ски писти на територията на НП

Изтегли, DOC, 39.5 Kb, Паничище / Държавата

Отговор ЗДОИ до ДНП Рила - има ли категоризирани ски писти на територията на НП

Заявление за достъп до обществена информация до Дирекцията на Национален парк Рила относно това има ли категоризирани ски писти на територията на националния парк и къде се намират те и дали ползвателите им плащат парични суми за тяхното стопанисване и ползване.

1332 посещения

Отговор от ДАМТН No.67-00-1468/27.03.2009 за свлачището на долна станция на лифта до Езерата

Изтегли, PDF, 827.58 Kb, Паничище / Държавата

ДАМТН няма правомощия да извършва замервания на терените, върху които се разполагат въжените линии, нито пък да се произнася за свлачища, или по въпроси, свързани с наличие или отсъствие на ОВОС.

Запитването

2339 посещения

ЗДОИ до ДАМТН за свлачището на долна станция на лифта до Езерата - март 2009 г.

Изтегли, DOC, 38 Kb, Паничище / Държавата

С искане да се извърши замерване на място дали е налице отместване на долна лифтова станция на ПСВЛ поради нестабилността на терена, както е посочено в доклад на Геозащита ЕООД – Перник.

Отговорът

2033 посещения

Справка от РИОСВ-Перник от февруари 2009 г. за проекти за мВЕЦ в района на с. Паничище до 'НП Рила'

Изтегли, JPG, 302.43 Kb, Паничище / Държавата

885 посещения

Отговор от МОСВ от 29.01.2009 г. относно съгласувателни писма при изграждането на лифта Пионерска-Рилски езера

Изтегли, PDF, 696.67 Kb, Паничище / Държавата

След 01.01.2007 г. МОСВ е издало съгласувателно писмо НСЗП-1189/11.06.2007 на проект за промяна по време на строителството, касаещ промени в горна лифтова станция.

889 посещения

Предложение от 11.03.2009 г. до ДНСК за отнемане строителните книжа на незаконния лифт на Паничище

Изтегли, DOC, 76 Kb, Паничище / Държавата

По отношение на законовата постановка на чл. 156, ал.1 от ЗУТ, че „влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна”, решенията на ВАС №12050/11.11.08 г., №12176/13.11.08 г., № 12391/18.11.08 г., гласят, че

„съдебната практика и административноправната теория безпротиворечиво приемат, че когато е налице пълна липса на условията (предпоставките), визирани в хипотезата на приложимата материалноправна норма, респ. - когато актът е изцяло лишен от законово основание, е налице нищожност. ...Законовата забрана [на чл. 156, ал. 1, изр. последно от ЗУТ] не се разпростира върху възможността да се прогласи нищожността на неотменени по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ строителни разрешения”.

577 посещения

Предложение по АПК до МОСВ относно незаконния лифт на Паничище от 11.03.2009 г.

Изтегли, DOC, 73.5 Kb, Паничище / Държавата

Доколкото въпросът с отговорността по приложението на ЗООС между трите структури на МОСВ – РИОСВ София, РИОСВ Перник и ДНП „Рила” – по този случай е неясна, предлагаме на министъра на околната среда и водите да спре реализацията на проекта „ПСВЛ х. Пионерска – х. Рилски езера – промяна по време на строителство” на основание чл. 158 т. 4 от Закона за опазване на околната среда и чл. 122 ал. 1 т.2 от Закона за биологичното разнообразие.

774 посещения

Заповед No.92-20 на ДАГ от 19.03.2008 г. за спиране на незаконните сечи на Паничище

Изтегли, JPG, 176.85 Kb, Паничище / Държавата

Председателят на ДАГ разпорежда на РУГ-Кюстендил сечите в общински горски фонд над хижа Пионерска да бъдат спрени.

Впоследствие ДАГ налага едногодишен мораториум върху сечите, както става ясно от това писмо.

850 посещения

Отговор на МОСВ от 15.12.2008 г. относно сигнал за присвояване на 100 дка в НП Рила

Изтегли, PDF, 31.63 Kb, Паничище / Държавата

По нареждане на МОСВ и ВАП Община Сапарева баня издава заповед, с която възстановява на НП Рила над 100 дка, урбанизирани чрез незаконния подробен устройствен план на с. Паничище през 2006 г.

965 посещения

Сигнал до ДАМТН и запитване дали е извършвана проверка за техническата изправност на лифта на Паничище

Изтегли, DOC, 246 Kb, Паничище / Държавата

Изпратен на 20.10.2008 г.

Тук можете да видите отговора на запитването

1227 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище