Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно законността на лифта до х. Рилски езера

Изтегли, DOC, 51.5 Kb, Паничище / Държавата

Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно извършващото се незаконно строителство на пътническа седалкова въжена линия от х. Пионерска до х. Рилски езера.

1917 посещения

Отговори на министър Чакъров на въпроси за Рила, Странджа и Иракли в Парламентарния контрол от 08.02.2008 г.

Изтегли, DOC, 59 Kb, Паничище / Държавата

Или как е възможно един министър с пет хиляди думи да не каже нищо конкретно... По отношение на пътя от Паничище до хижа Пионерска: "Имайки предвид общественото предназначение и напредналата фаза на напредване на обекта и естеството на допуснатите нарушения, както и практическата невъзможност за възстановяване на предишното състояние, считам за нецелесъобразно прилагането на принудителни мерки като спиране на строителството и предписания за разрушаване на вече построеното."

Протокол 2210/10.10.2007 за извършена проверка от РИОСВ-София

Изтегли, PDF, 617.98 Kb, Паничище / Държавата

Извършена е проверка на обекти "Пътническа седалкова въжена линия х. Пионерска - х. Рилски езера" и път х. Пионерска - Паничище. МОСВ не е съгласувало проекта на Атомик Инвест за промяна по време на строителството. Промените не касаят трасето и габаритите на лифта, а основно конструкцията и местоположението на новите фундаменти, които е предвидено да се разположат над старите. Отделно МОСВ е съгласувало проект за промяна по време на строителството на горната лифтова станция. Главният архитект на Община Сапарева баня е отразил промените в разрешението за строеж чрез Заповед СБ-ОАГ-001/04.09.2007 г.

Протокол 1842/22.08.2007 за извършена проверка от РИОСВ-София

Изтегли, PDF, 305.98 Kb, Паничище / Държавата

Извършена е проверка на реконструкцията и рехабилитацията на път х. Пионерска - Паничище. Община Сапарева баня не е уведомила РИОСВ-София за своето инвестиционно предложение, въпреки предписанието на ДНП Рила от 31.10.2006 г. да бъдат изпълнени изискванията на ЗООС - а именно предложението да бъде подложено на преценка за необходимостта от извършване на ОВОС.

Протокол 1841/22.08.2007 за извършена проверка от РИОСВ-София

Изтегли, PDF, 479.24 Kb, Паничище / Държавата

Извършена е проверка на обект "Пътническа седалкова въжена линия х. Пионерска - х. Рилски езера". Унищожени са клекови формации в НП Рила за прокарване на подход до местата, където са изкопани изкопите и излята бетонова подложка за фундаментите на стълбовете. По документи не са открити нарушения.

Наказателно постановление No.84/17.09.2007 г., наложено от РИОСВ-София на Община Сапарева баня

Изтегли, PDF, 272.11 Kb, Паничище / Държавата

Налага се санкция от 10 000 лв. за нарушаване на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за Оценка на въздействието върху околната среда: Общината - възложител на разширението на пътя не е информирала РИОСВ за инвестиционното си намерение, няма писмено заявление за инвестиционното намерение и не е извършена Оценка на въздействието върху околната среда.

Акт №000774/2007 на РИОСВ-София, наложен на Община Сапарева баня за пътя

Изтегли, PDF, 556.11 Kb, Паничище / Държавата

Община Сапарева баня е нарушила Закона за опазване на околната среда; пътят навлиза 500м. в Националния парк. Общината не е изпълнила задължението си да информира Директора на РИОСВ-София в най-ранен етап на своето инвестиционно предложение и не е била проведена задължителната по закон процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС.

ЗДОИ от Асоциация на парковете до РИОСВ-София от 27.12.2007 г.

Изтегли, DOC, 61.5 Kb, Паничище / Държавата

Иска се предоставяне на копия от всички констативни протоколи и актове, издадени във връзка със строителните дейности на всички пътища, лифт х.Пионерска-х. Рилски езера и водохващането в м. Черната скала, които се намират на територията на землищата на гр. Сапарева баня и с. Паничище - oбщина Сапарева баня, за периода от 1.01.2007 до 27.12.2007 година.

ЗДОИ от Асоциация на парковете до ДНП Рила от 27.12.2007 г.

Изтегли, DOC, 61 Kb, Паничище / Държавата

Искат се копия от всички констативни протоколи и актове, издадени във връзка със строителните дейности на всички пътища, лифт х.Пионерска-х. Рилски езера и водохващането в м. Черната скала, които се намират на територията на землищата на гр. Сапарева баня и с. Паничище - oбщина Сапарева баня, за периода от 1.01.2007 до 27.12.2007 година.

Сигнал до ДАГ за горски пътища на Паничище от 16.01.2008 г.

Изтегли, DOC, 28.5 Kb, Паничище / Държавата

Сигнал за проверка на строителство на горски пътища в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, тъй като при теренна проверка бе установено изсичане на горска растилтелност и прокарване на горски пътища, обслужващи строителството на стълбовете на лифт х. Пионерска – х. Рилски езера, в земл. на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня. Допускаме, че тези по своя характер временни автомобилни горски пътища са прекарани в ГФ без разрешение от РУГ Кюстендил съгл. чл. 34.(2)2 от Наредбата № 39 от 10 Април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд.

Моля съгласно Вашата компетенция да окажете контрол върху спазването на закона и да ни информирате за резултатите от извършената от Вас проверка.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище