Календар

Карадере - съдебни дела

Жалби, решения на съдилища.

Жалба до АС Бургас срещу решение на РИОСВ Бургас 3364.29.05.2014

Изтегли, PDF, 193.94 Kb, Карадере - съдебни дела

Делото обжалва това, че с решението е постановено да не се прави пълен доклад по екологична оценка на инвестиционно предложение "Изграждане на огради"

967 посещения

Решение на ВАС по дело 4406/2015 за Карадере

Изтегли, PDF, 275.88 Kb, Карадере - съдебни дела

Делото оставя в сила решение на РИОСВ Бургас 110/15.10.2014, с което Инспекцията отмяня свое предишно решение проект за 'лукзосен" къмпинг на Карадере да не минава пълен доклад по Оценка на въздействието върху околната среда и връща проекта в начална фаза - подаване на уведомление.

19.10.2015, http://www.sac.government.bg/

842 посещения

Решение на Административен съд Бургас – февруари 2015 г,

Изтегли, PDF, 240.59 Kb, Карадере - съдебни дела

Отхвърля жалбата на Макси против решение 110/15.10.2014 на директора на РИОСВ Бургас

914 посещения

Жалба на Макси 1 до Върховен административен съд

Изтегли, PDF, 450.63 Kb, Карадере - съдебни дела

Жалбата е срещу решението на Административен съд Бургас, с което Бургаския съд е отхвърлил жалбата на Макси 1 против решение N 110 на директора на РИОСВ Бургас за оттегляне на решение N БС-78/2014 г. на директова на РИОСВ – Бургас за преценяване на необходимостта на извършване на екооценка за инвестиционно предожение за изграждане на луксосен къмпинг

Жалба на Макси 1 до Административен съд Бургас

Изтегли, PDF, 432.83 Kb, Карадере - съдебни дела

Жалба на Макси 1 е против решение N 110/15.10.2014 на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта за извършване на екооценка за инвестиционно предложение за изграждане на луксозен къмпинг.

29.10.2014

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище