Календар

Какви са заплахите за българските гори?

В България през 50те години горите масово са били унищожени. Трябваше да мине половин век за да се възстановят, макар и частично. Сега в цялата страна отново масово се сече на "голо". Много ценни гори в равнините и предпланините бяха унищожени. Със скъпите горива и електроенергия държавата насърчава отоплението с дърва. От това спечелиха стотици дърводобивни частни фирми, които проведоха и провеждат масови голи сечи в горските масиви. Изсичането на горите води до екологична катастрофа.

Освен, че дърветата са естествен филтър на въздуха, масовите сечи водят до нарушаване на равновесието в природата посредством множество вторични ефекти – ерозия, свлачища, "отмиване" на повърхностния почвен слой, пресушаване, засоляване и т.н. В горите се гнездят повечето от насекомоядните и хищни птици, които се хранят в съседните обработваеми площи. Унищожаването на тяхната гнездова база ще увеличи риска от масово размножаване на гризачи и насекоми. Това пък ще принуди земеделските производители да използват химикали, за да предпазват реколтата си, а това е скъпо и опасно. Най-запазените гори са включени в защитените територии и зони, но законите се престъпват всеки ден. Изсичането на крайречните гори, които укрепват речния бряг е една от основните причини за наводнения при повишаване нивото на реките.

Прочетете повече

14468 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!