Календар

Какви са плюсовете и минусите от изграждането на ски курорт на Паничище

* Положителни страни на изграждането на ски курот и лифт на Езерата
+ Лифт: повече хора ще имат достъп до Езерата и ще се запознаят с уникалната красота на района
+ Нови красиви места за каране на ски и борд
+ България - желана туристическа дестинация от чужденци => приходи от туризъм

* Отрицателни страни на изграждането на ски курот и лифт на Езерата
- Лифтът не носи приходи на държавата, защото е притежание на частната фирма Рила Спорт, и на Община Сапарева Баня. Може да донесе евентуално някакви данъци, но само след като се изплати и Рила Спорт излезе на печалба, т.е. след години. Напротив, има пропуснати ползи за държавата - от концесионните такси, които би събрала ако даде законно концесия за държавната собственост.
- Погазване на закона - лифтът и пистите са незаконни, защото не са преминали изискваната от закона процедура по Оценка за въздействие върху околната среда
- Лифтът не е преминал необходимите за въвеждане в експлоатация технически тестове от ДАМТН.
- Долната лифтена станция е разположена върху свлачище
- Ако този лифт тръгне въпреки множеството закононарушения, това ще бъде поредния нагледен пример, че в България рушветът отваря всички врати => лош пример за гражданското общество, и добър за хората, които биха искали да се възползват
- Лифтът ще насърчава туристите да карат ски на територията на НП Рила, без да са учредени каквито и да било концесионни права
- Седемте Рилски езера са част от Национален парк Рила – територия, отредена за съхраняване на ценното биологично разнообразие на дивата природа, с една от най- високите степени на защита според българското законодателство.
- Лифтът се прави не за да се качват епизодичните туристи, а като част от мащабен проект за ски курорт
Масовият достъп на хора до Езерата ще наруши крехките екосистеми на това уникално място (в.ж. http://forthenature.org/faq/1/)
Изсичането на гори и строителството ще ги съсипят, както се случи в Банско и НП Пирин.
- Изсичане на гори в НП - става въпрос за ценни гори от вековни дървета, за чието възстановяване са необходими десетки години - тази загуба не може да се изчисли в проценти изсечена площ
(в.ж. http://forthenature.org/faq/5 и http://forthenature.org/faq/17)
- Не само площта изсечена гора е от значение. Пистите образуват голяма "затворена" площ, която вече не може да бъде обитавана от диви животни и птици (в.ж. http://forthenature.org/faq/7)
- Горите смекчават климата => изсичането на гори в НП Рила ще спомогне неблагоприятното изменяне климата на района и България
- Горите пречистват въздуха => навлизането в НП Рила ще доведе до по-малко чист въздух за България
- НП Рила осигурява питейна вода => навлизането в Парка ще намали количеството чиста питейна вода, която в момента планината ни осигурява
- С премахването на голяма част от дърветата и направата на просеки, се увеличава оттичането и намалява задържането на водата, което води до възможност за наводнения и суши в подножието
- Използването на изкуствен сняг - замърсява водата и почвата. За произвеждането му се използва вода от планинските реки (в.ж. http://forthenature.org/faq/4)
- Поява на нови и нови свлачища
- Замърсяване на планината с отпадъци

Данни от икономическо проучване
- Директните загуби от унищожената околна среда, свързани със строителството на курорта, са минимум 120 милиона евро, индиректните са пъти повече, но те не винаги могат да бъдат остойностени в пари
- крайният купувач/инвеститор на апартаменти в района е на загуба (сигурна и голяма)
- Крайният собственик на съоръженията също
- Държавата губи
- Единственият, който евентуално може да спечели, е компанията, която строи евтино, прави балон на цените сред чужденците, и после бързо продава. Но това, предвид финансовата криза, е ниско вероятно
- Курортът не е рентабилен и не се очаква по-голяма посещаемост от тази на Банско

17797 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  В Рила извира водата за над 2,5 милиона души в София и горнотракийската низина, а вододайната зона на Рила е именно планирана за незаконен ски курорт.
           Планина, обичам те

  Често задавани въпроси